Yên Bái triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thực hiện Quy trình thống nhất giữa Bộ Công an và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc phối hợp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giữa BHXH Việt Nam và Bộ Công an, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tại tỉnh Yên Bái.

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ trương chuyển đổi số, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân hàng, các sản phẩm, dịch vụ và quy trình, thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH, Bưu điện tại địa phương và UBND cấp xã thành lập các Tổ công tác (lực lượng Công an cấp xã/Cảnh sát khu vực là nòng cốt; cán bộ BHXH địa phương; công chức Văn hóa – Xã hội cấp xã, nhân viên Bưu điện tham gia Tổ công tác) để tổ chức tuyên truyền, vận động người hưởng chế độ, trợ cấp đăng ký nhận chế độ, trợ cấp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; sử dụng bộ câu hỏi khảo sát để phân loại các nhóm đối tượng người hưởng mong muốn được nhận chế độ, trợ cấp qua tài khoản hay tiền mặt và thực hiện các bước tiếp theo theo hướng dẫn của cơ quan BHXH và các cơ quan liên quan. Thực hiện rà soát, xác thực, cập nhật thông tin về người hưởng, tình trạng người hưởng để đảm bảo quản lý người hưởng chặt chẽ tránh tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện hoàn thành mục tiêu được giao.

Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện việc giao chỉ tiêu cụ thể đối với Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố, trong đó việc giao chỉ tiêu phát triển người hưởng các chế độ BHXH qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt phải đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao. Phối hợp với lực lượng Công an và cơ quan Bưu điện bố trí cán bộ tham gia Tổ công tác để rà soát, xác minh làm sạch thường xuyên dữ liệu người hưởng các chính sách an sinh xã hội thuộc phạm vi chi trả của cơ quan BHXH để quản lý chặt chẽ người hưởng, phục vụ công tác chi trả đúng người, đúng chế độ, tránh lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm; cung cấp cho cơ quan Công an những thông tin cần thiết về người hưởng các chính sách an sinh xã hội thuộc phạm vi chi trả của cơ quan BHXH khi có đề nghị để phục vụ công tác cập nhật thông tin về người hưởng các chính sách an sinh xã hội vào phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phối hợp với các Ngân hàng (đặc biệt các ngân hàng mà cơ quan BHXH đã mở tài khoản chi hưu trí, tử tuất) thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích đến từng người hưởng các chế độ BHXH qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Bưu điện tỉnh xây dựng giải pháp vận động, tuyên truyền người hưởng chuyển hình thức nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao. Bố trí cán bộ, nhân viên tham gia Tổ công tác để phối hợp khảo sát, rà soát, xác minh thông tin người hưởng, chuyển cho Công an xã/Cảnh sát khu vực để tổng hợp dữ liệu và nhập dữ liệu, cập nhật vào hệ thống. Quản lý chặt chẽ người thụ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; thông báo công khai, thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng về lịch chi trả hàng tháng, mạng lưới chi trả của Bưu điện, cơ chế ưu đãi của các Ngân hàng (nếu có) để vận động, khuyến khích người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng bằng tiền mặt chuyển sang đăng ký nhận qua tài khoản cá nhân, với mục tiêu năm 2024 đạt trên 40% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương thức không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. Tạo điều kiện thuận lợi để các ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp cận điểm chi trả, vận động, khai thác người hưởng mở tài khoản cá nhân và phát hành thẻ ATM, phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn hướng dẫn người hưởng đăng ký mở tài khoản và nhận thẻ ATM ngay tại điểm chi trả.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái khuyến khích các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng. Tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại, phòng giao dịch, điểm giao dịch điện tử để phục vụ cho việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH. Phối hợp với Công an tỉnh, BHXH tỉnh trong hướng dẫn triển khai tăng cường chi trả qua tài khoản cho người hưởng chính sách an sinh xã hội. Chủ động theo dõi và xử lý kịp thời những vướng mắc, sai sót, đồng thời có biện pháp khuyến cáo, hướng dẫn khách hàng phòng tránh các rủi ro, thủ đoạn gian lận.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ trương chuyển đổi số, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân hàng, các sản phẩm, dịch vụ và quy trình, thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt; những lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Chính phủ, của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thanh toán không dùng tiền mặt, tập trung tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của việc chi trả không dùng tiền mặt. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, cơ quan BHXH tại địa phương trong việc rà soát, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: