Yên Bái: Tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế vì hòa bình và phát triển

Đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực và quyết tâm, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái đã tập trung thực hiện công tác đối ngoại đồng bộ và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp đã thiết thực góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển.

Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Ngô Hạnh Phúc và ông Cho Han Deog – Giám đốc Quốc gia KOICA tại Việt Nam

Xuyên suốt và nhất quán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Liên hiệp đã bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và Chương trình hành động của tỉnh Yên Bái thực hiện Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới;…

Liên hiệp phối hợp tổ chức, tham gia các đoàn công tác của tỉnh, tiếp đón các đoàn khách quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến thăm, làm việc tại Yên Bái. Đối với hoạt động thiết lập, xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân dân của các tỉnh, thành phố mà tỉnh Yên Bái có quan hệ hợp tác, Liên hiệp gửi thư thăm hỏi, kết nối và đề xuất hợp tác với Hội hữu nghị Nhật – Việt Mimasaka (Nhật Bản), Hiệp hội Hữu hảo đối ngoại nhân dân tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tích cực tham mưu giúp UBND tỉnh và chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức phi chính phủ đến khảo sát, tìm hiểu, triển khai các chương trình, dự án, phi dự án.

Tổ chức trên 30 đoàn tới làm việc với các đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ nước ngoài để vận động các chương trình, dự án về cho tỉnh; đồng thời, tìm hiểu nhu cầu, lĩnh vực ưu tiên tài trợ của các nhà tài trợ, đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Xây dựng gần 100 đề xuất dự án để vận động tài trợ thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, xóa đói giảm nghèo như: Dự án hỗ trợ trang thiết bị dạy nghề cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề huyện Mù Cang Chải vận động từ Đại sứ quán Nhật Bản; Dự án Phòng chống mua bán người vận động từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ…

Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp đã chủ động, tích cực và phối hợp vận động thành công 32 chương trình, dự án từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Các chương trình, dự án, phi dự án tập trung vào phát triển sinh kế, hỗ trợ phát triển giáo dục và hỗ trợ dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em, trợ giúp nhân đạo, xây dựng hệ thống nước sạch… cho người dân, trẻ em các xã vùng cao, địa bàn khó khăn của tỉnh.

Cộng đồng người Yên Bái hiện đang sinh sống, học tập, lao động tại nước ngoài có trên 3.000 người. Công tác người Yên Bái ở nước ngoài, Liên hiệp xác định là một nhiệm vụ quan trọng. Đây chính là cầu nối giúp quảng bá hình ảnh con người, quê hương, văn hóa, du lịch… của Yên Bái ra nước ngoài, kết nối doanh nghiệp kiều bào, doanh nghiệp nước ngoài với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên kiều bào hướng về Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Liên hiệp đã tích cực tham mưu và phối hợp tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, quy định… về công tác người Việt Nam ở nước ngoài về Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, hộ tịch, quốc tịch, cư trú, lao động, chính sách đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài…

Bên cạnh đó, công tác bảo hộ công dân ở nước ngoài, hỗ trợ bảo đảm an ninh cộng đồng, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với người Yên Bái ở nước ngoài đã tạo tâm lý ổn định cho kiều bào yên tâm làm việc, sinh sống tại nước ngoài, chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam và nước sở tại.

Yên Bái đã thực hiện chính sách thu hút, kêu gọi đầu tư, khuyến khích cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương và triển khai các chính sách, quy định về chế độ đãi ngộ, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội hữu nghị tỉnh Yên Bái tiếp ngài Hagiwara Seiji – Thị trưởng thành phố Mimasaka (Nhật Bản) cùng đoàn công tác.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1 doanh nghiệp có vốn đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài là Công ty TNHH Lavie Vũ Linh có Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái tại huyện Yên Bình với số vốn điều lệ 7,3 tỷ đồng.

Đồng thời, Yên Bái tích cực khuyến khích tổ chức, cá nhân doanh nghiệp mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh ở nước ngoài, định hướng doanh nghiệp đầu tư hiệu quả, phù hợp với điều kiện năng lực của doanh nghiệp khi đầu tư ra nước ngoài.

Hiện nay, Liên hiệp có 2 hội hữu nghị thành viên là Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Yên Bái, Hội hữu nghị Việt – Pháp tỉnh Yên Bái và thời gian tới sẽ có thêm Hội hữu nghị Việt – Trung tỉnh Yên Bái. Từ khi thành lập đến nay, các hội hữu nghị thành viên luôn chú trọng thực hiện tốt vai trò tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Val de Marne (Cộng hòa Pháp), tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Xay Nha Bu Ly (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào). Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Yên Bái phối hợp với Liên hiệp và các cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi, chúc tết các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái nhân dịp tết cổ truyền Việt Nam và Tết Bun-pi-may của Lào, đưa các lưu học sinh đi tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế tại các tỉnh, thành của Việt Nam…

Các hoạt động đoàn kết, hữu nghị đã củng cố, không ngừng mở rộng và làm cho mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Xay Nha Bu Ly đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như: giáo dục và đào tạo, y tế, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, công nghệ thông tin, nông nghiệp và các lĩnh vực khác.

Tỉnh Yên Bái và tỉnh Val de Marne đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực: văn hóa và phát huy giá trị di sản, phát triển kinh tế, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, cơ sở hạ tầng, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Các dự án hợp tác đã giúp Yên Bái thu hút được nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường liên kết vùng, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân sinh sống tại các địa bàn đặc biệt khó khăn. Một công tác được Liên hiệp quan tâm tổ chức thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ qua là thông tin, tuyên truyền về đất và người Yên Bái cùng các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đến các tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đại sứ quán và các tỉnh, thành Yên Bái có quan hệ hợp tác.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Liên hiệp sẽ tiếp tục phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo để thực hiện hiệu quả vai trò cơ quan nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế vì hòa bình và phát triển, Liên hiệp tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác. Tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển các mối quan hệ hữu nghị truyền thống; đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng quan hệ hợp tác với địa phương các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức nhân dân… góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa – xã hội, kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch… phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.

Hai là, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Duy trì tốt quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã và đang hoạt động tại tỉnh; tham mưu với tỉnh có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời những đóng góp của các tổ chức. Chủ động tìm kiếm, gặp gỡ, xây dựng quan hệ với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có tiềm năng để vận động, nâng cao giá trị viện trợ phi chính phủ.

Ba là, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Tăng cường hợp tác xây dựng các sản phẩm truyền thông, ứng dụng thành tựu phát triển của các nền tảng công nghệ số nhằm đổi mới, hiện đại hóa, đa dạng hóa cả về nội dung, hình thức, ngôn ngữ, cách thể hiện trong các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền theo hướng dễ đọc, dễ hiểu, dễ thu hút, dễ lan tỏa; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài; xác định các mục tiêu, sản phẩm cụ thể đối với từng đối tượng khác nhau.

Bốn là, trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành lập thêm ít nhất một hội hữu nghị thành viên mới như: Hội hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Yên Bái, Hội hữu nghị Việt – Hàn tỉnh Yên Bái, Hội hữu nghị Việt – Ấn tỉnh Yên Bái.

Năm là, củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp vững mạnh. Quan tâm kiện toàn, củng cố bộ máy làm chuyên trách của Liên hiệp. Xây dựng, mở rộng và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, công tác phi chính phủ nước ngoài của các đơn vị thành viên. Chú trọng tăng cường đa dạng hóa các hình thức hoạt động. Duy trì thường xuyên và nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: