Yên Bái giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội cho gần 30 nghìn lượt người

Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái đã giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 29.689 lượt người, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

Cán bộ BHXH huyện Yên Bình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ cho người lao động

Thời gian qua, BHXH tỉnh thường xuyên rà soát, tổng hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN cho người lao động; phối hợp, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đảm bảo quyền lợi của người tham gia.

Từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh đã giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN cho 29.689 người/ lượt người. Trong đó, hưởng BHXH hàng tháng là 539 người; hưởng trợ cấp thất nghiệp 2.935 người; hưởng BHXH ngắn hạn (ốm đau, thai sản, dưỡng sức) là 18.800 lượt người; hưởng chế độ 1 lần là 6.128 người; số hồ sơ khác là 1.287 người/lượt người.

BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh chi trả đầy đủ, kịp thời cho 38.578 người các khoản lương hưu, trợ cấp hàng tháng hàng tháng, 6.128 người hưởng các chế độ BHXH một lần và gần 30 nghìn lượt người hưởng BHTN với tổng số chi BHXH, BHTN là 1.837.448 triệu đồng. Trong đó, chi từ ngân sách Nhà nước là 507.832 triệu đồng; chi từ nguồn quỹ BHXH là 1.288.328 triệu đồng; chi BHTN là 41.288 triệu đồng.

Việc giải quyết các chế độ, chính sách BHXH đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định đối với người tham gia, thụ hưởng đã góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động, là động lực tăng tỉ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: