Yên Bái: 600 dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư

Đoàn công tác của Hiệp hội thẩm định giá công nghệ và doanh nghiệp Hàn Quốc thăm một số doanh nghiệp tại Khu công nghiệp phía Nam

Đoàn công tác của Hiệp hội thẩm định giá công nghệ và doanh nghiệp Hàn Quốc thăm một số doanh nghiệp tại Khu công nghiệp phía Nam

Trong đó, ngành nông lâm nghiệp thủy sản 47 dự án, tổng vốn đăng ký 5.245,7 tỷ đồng và 78,6 triệu USD, chiếm 7,8% số dự án, 19,4% tổng vốn đầu tư; Ngành công nghiệp – xây dựng: 443 dự án, tổng vốn đăng ký 66.803,9 tỷ đồng và 319,5 triệu USD, chiếm 73,8% số dự án và 79,4% tổng vốn đầu tư; Ngành thương mại dịch vụ và du lịch: 110 dự án, tổng vốn đăng ký 21.636,0 tỷ đồng và 4,0 triệu USD, chiếm 18,4% số dự án và 1,21% tổng vốn đầu tư.

Trong đó, 284 dự án đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động sản xuất, chiếm 47,3% số dự án; 282 dự án đang triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý, tổ chức thi công xây dựng, chiếm 47% tổng số dự án; 34 dự án đang tạm dừng hoạt động do chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý; do chưa có thị trường tiêu thụ sản phẩm… chiếm 5,7% số dự án.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: