UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp (5 tháng đầu năm đạt dưới 40% kế hoạch) để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kịch bản tăng trưởng Quý II năm 2024.

Đây là nội dung thông báo kết luận của đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2024 (Thông báo số 55/TB-VP).

Quang cảnh phiên họp

Ngày 31/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2024. Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp; dự Hội nghị có: Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2024; qua ý kiến thảo luận, tham gia của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Kết quả đạt được

(i) 5 tháng đầu năm dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục phục hồi tích cực. Một số chỉ tiêu chủ yếu tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,05%; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,6%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3%; Giá trị xuất khẩu tăng 31%; Số khách du lịch tăng 29,3%; Doanh thu dịch vụ du lịch tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2023. Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với mục tiêu đến năm 2040, trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa tầm cỡ quốc tế tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

(ii) Công tác chỉ đạo, điều hành có sự cải thiện đáng kể; doanh nghiệp gia nhập thị trường thuận lợi hơn; công tác hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động đã có những chuyển biến tích cực. Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 đạt 65,99 điểm, tăng 2,9 điểm so với năm 2022. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) tiếp tục xu hướng cải thiện qua từng năm, năm 2023 tăng 1,21% so với năm 2022.

(iii) Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ, lần đầu tiên tỉnh đã có 2 dự án xuất sắc vượt qua hơn 700 dự án toàn quốc đoạt giải Nhì và giải Ba tại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 6.

(iv) Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức sôi nổi với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú đã góp phần quảng bá, tôn vinh giá trị văn hoá truyền thống và thu hút khách du lịch tại các địa phương.

(v) Công tác bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tăng cường, không để xảy ra những vụ việc phức tạp trên địa bàn tỉnh.

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế

(i) Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội có kết quả đạt thấp (chưa đạt 40% kế hoạch năm) hoặc thấp hơn so với cùng kỳ như: Thu ngân sách đạt 25,5% dự toán, trong đó, thu sử dụng đất khối tỉnh, mới đạt 3,6 tỷ đồng, bằng 0,4% dự toán tỉnh giao; Trồng rừng giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2023. An ninh, trật tự, an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tình hình tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí. Hoạt động tôn giáo trá hình, truyền đạo trái phép, trái pháp luật còn diễn biến khó lường. Công tác xuất khẩu lao động còn nhiều khó khăn, số lượng lao động được tham gia xuất khẩu lao động chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu.

(ii) Giá vật tư nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất chưa có dấu hiệu giảm. Hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi dịch bệnh phát sinh. Mức độ lạc quan của doanh nghiệp tư nhân ở mức thấp so với những năm trước.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2024

II.1. Nhiệm vụ chung

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt phương châm chỉ đạo, điều hành đã xác định từ đầu năm; phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp (5 tháng đầu năm đạt dưới 40% kế hoạch) để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kịch bản tăng trưởng Quý II năm 2024. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh thực hiện tốt công tác thống kê, cung cấp thông tin, số liệu đầu vào chính xác để phục vụ việc xác định chỉ tiêu tăng trưởng của tỉnh.

2. Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách năm 2025, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025 – 2027 theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các dự thảo Đề cương báo cáo phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25 (dự kiến tổ chức vào tháng 7/2024), trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18/6/2024.

3. Chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả 03 Chương trình Mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, các Chương trình, đề án, chính sách đã ban hành, đặc biệt kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế theo kế hoạch số 116/KH-BCĐ ngày 15/5/2024 của Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và Kỳ thi tuyển sinh trung học năm học 2024 – 2025.

5. Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 để phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Rà soát, luân chuyển cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo Quy định số 51-QĐ/TU ngày 20/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

6. Tập trung, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 16) và kỳ họp giữa năm (kỳ họp thứ 17), Hội đồng nhân dân tỉnh.

II.2. Nhiệm vụ cụ thể

1. Lĩnh vực nông nghiệp (giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan)

(i) Tập trung chỉ đạo các địa phương quyết tâm hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình tổ chức Lễ công bố huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

(ii) Đẩy mạnh hướng dẫn thực hiện, giải ngân kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản theo Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Khẩn trương thẩm định các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đợt 2, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

(iii) Chủ động ứng phó, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Triển khai thực hiện tốt quy chế vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn các hồ đập chứa nước.

(iv) Chủ động các giải pháp phòng, chống dịch bệnh đàn vật nuôi. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.

2. Lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ (giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan)

(i) Tham mưu đồng bộ các giải pháp về tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong thời gian cao điểm năm 2024. Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thủy điện, điện sinh khối và các dự án lưới điện 110kV, 220kV để sớm đưa dự án vào hoạt động. Triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII.

(ii) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên lựa chọn nhà đầu tư Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Y Can theo đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn thủ tục thành lập cụm công nghiệp Yên Hợp, huyện Văn Yên.

(iii) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức làm việc với các doanh nghiệp lĩnh vực khai thác khoáng sản, chế biến khác để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

3. Thu, chi ngân sách (giao Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan)

(i) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành linh hoạt các nhiệm vụ về thu ngân sách; đảm bảo hoàn thành kịch bản quý II đã đề ra, trong đó đảm bảo nguồn lực phục vụ nhiệm vụ chi của địa phương; Tham mưu rà soát, điều chỉnh Kịch bản thu ngân sách 6 tháng cuối năm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần thực hiện, nhất là phương án bù đắp đối với các khoản thu chậm tiến độ để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.

(ii) Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2024 (đợt 2).

(iii) Tăng cường sắp xếp, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, kịp thời tham mưu phương án xử lý đối với cơ sở nhà đất dôi dư, không có nhu cầu sử dụng; thanh tra, kiểm tra việc sử dụng tài sản công theo đúng quy định.

(iv) Rà soát Kế hoạch ứng vốn năm 2024 cho các dự án phát triển quỹ đất để trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn, nhất là kinh phí giải phóng mặt bằng các dự án.

(v) Khẩn trương tham mưu ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô hiện có và đề xuất mua mới xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

(vi) Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Sở Y tế khẩn trương đôn đốc các cơ quan, địa phương liên quan hoàn thành chi trả thù lao giảng dạy cho giáo viên còn thiếu đối với 08 lớp xóa mù chữ của huyện Mù Cang Chải; chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế theo đúng quy định.

(vii) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước để phục vụ Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

(viii) Cục Thuế tỉnh thực hiện tốt quản lý thuế, đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng, chống thất thu thuế, đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Về đầu tư xây dựng cơ bản (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan)

(i) Sở KHĐT chủ trì:

– Tham mưu phương án điều chỉnh dự án Xây dựng Trung tâm Hành chính thành phố sang giai đoạn 2026 – 2030 bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn và khả năng bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

– Khẩn trương hoàn thành chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2024, tham mưu phân bổ chi tiết các nguồn vốn (số vốn còn lại chưa đủ điều kiện giao chi tiết là 405,5 tỷ đồng, bằng 7,3% tổng kế hoạch vốn năm 2024).

– Rà soát, đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; thực trạng hạ tầng kinh tế – xã hội; xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030.

(ii) Sở Xây dựng

– Tăng cường quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với việc xây dựng không phép, xây dựng sai phép, xây dựng không đúng quy hoạch được phê duyệt và thực hiện không đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

– Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

5. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư

(i) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì: Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch tăng cường thu hút đầu tư năm 2024; Lập danh sách các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chậm tiến độ hoặc không triển khai theo quy định để thanh tra, kiểm tra và đề xuất phương án xử lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

(ii) Sở Nội vụ:

– Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ người dân và doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Hội nghị công bố kết quả xếp hạng Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ số cải cách hành chính; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương năm 2023 theo kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 22/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

(iii) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, hướng dẫn các công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp: Ngòi Lao, Việt Hưng, Yên Bình, Thác Bà và Lâm trường Lục Yên, Lâm trường Văn Yên xây dựng phương án sắp xếp lại đảm bảo phù hợp điều kiện thực tiễn và phát huy hiệu quả hoạt động của từng đơn vị sau sắp xếp.

6. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan)

(i) Triển khai hiệu quả kế hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách.

(ii) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xác định giá đất, quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các tổ chức, đơn vị đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, giải quyết xử lý dứt điểm và chịu trách nhiệm trong việc chậm, muộn tổ chức xác định giá đất cụ thể làm giá giao đất, cho thuê đất làm phát sinh các vướng mắc khi triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

(iii) Chủ động thực hiện thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường, nhất là trong lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường; lập hồ sơ xử lý vi phạm hoặc tham mưu xử lý vi phạm theo thẩm quyền; hướng dẫn tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện khắc phục theo quy định.

(iv) Chủ trì tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU ngày 19/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

7. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo (giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan)

(i) Tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi tuyển sinh trung học, tuyển sinh đầu cấp năm học 2024 – 2025 an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

(ii) Tham mưu phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập theo Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT và Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và định mức số lượng học sinh/lớp đối với những trường hợp đặc biệt đảm bảo phù hợp với thực tế của địa phương.

(iii) Hoàn thành việc rà soát, tổng hợp cụ thể về số tiết dạy thêm giờ của giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2023 – 2024; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu phương án kinh phí chi trả làm thêm giờ của giáo viên đảm bảo phù hợp với khả năng bố trí ngân sách của tỉnh.

8. Lĩnh vực Y tế (giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan)

(i) Tiếp tục nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chủ động phòng, chống các dịch bệnh mới phát sinh, dịch bệnh thường gặp mùa hè và các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

(ii) Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm. Thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt ngộ độc do độc tố tự nhiên.

9. Lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội (giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan)

(i) Tiếp tục triển khai Kế hoạch về giảm nghèo bền vững năm 2024, hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Kế hoạch năm 2024. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

(ii) Đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp học nghề, tăng cường tuyển sinh đào tạo nghề, chú trọng tuyển sinh đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp đối với học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

(iii) Tiếp tục giải quyết việc làm, đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hoàn thành dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024 – 2030.

(iv) Tiếp tục kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp theo kế hoạch.

10. Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan)

(i) Tổ chức tốt hoạt động du lịch hè 2024, chương trình văn hoá, văn nghệ, thể thao; Tăng cường quản lý giá dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống trên địa bàn.

(ii) Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động cấp tỉnh.

(iii) Đẩy mạnh tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam và tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tổ chức Hội thi Gia đình hạnh phúc; Thành lập đoàn của tỉnh dự “Ngày hội gia đình Việt Nam” tại Hải Phòng.

11. Về công tác nội chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (giao Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan)

(i) Thanh tra tỉnh: Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

(ii) Sở Tư pháp chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành, trình ban hành các văn bản để triển khai Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh Bất động sản; trong đó nghiên cứu các nội dung liên quan đến quy trình, trình tự, thời gian, hình thức ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định.

12. Về quốc phòng, an ninh (giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan)

(i) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

– Tham mưu tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019 – 2024 (xong trước 15/7 theo yêu cầu của Quân khu 2);

– Chỉ đạo huyện Lục Yên tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện;

– Tổ chức hội thao bắn súng quân dụng, Hội thao thể dục thể thao quốc phòng (cấp huyện xong trước 15/6; cấp tỉnh xong trước 27/6) và tham gia Hội thao cấp Quân khu, Hội thao Quốc phòng toàn quân năm 2024 đảm bảo theo yêu cầu của Tư lệnh Quân khu 2.

(ii) Công an tỉnh: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành các văn bản triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo ra mắt lực lượng và đi vào hoạt động thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh kể từ ngày 01/7/2024.

13. Xây dựng chính quyền (giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan)

(i) Khẩn trương tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2024 theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp ngày 27/5/2024, đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra.

(ii) Hoàn thiện các đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo trong tháng 6/2024.

(iii) Rà soát, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên chính hoặc tương đương tỉnh Yên Bái năm 2023.

(iv) Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của các bộ, ngành Trung ương về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 tỉnh Yên Bái.

14. Lĩnh vực thông tin, truyền thông (giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan)

(i) Chuẩn bị báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030;

(ii) Hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh các giải pháp nâng cao thứ hạng chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Yên Bái trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

15. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

(i) Tham mưu triển khai hiệu quả công tác đối ngoại. Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa cấp địa phương, các đối tác truyền thống. Xây dựng Biên bản ghi nhớ hợp tác, xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) trong quý III/2024.

(ii) Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức đoàn tỉnh Yên Bái thăm và làm việc với các đối tác tại Hàn Quốc (dự kiến giữa tháng 6/2024).

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: