THÔNG BÁO: Công bố, công khai Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040

Sở Xây dựng thông báo công bố, công khai Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040.

Hồ Thác Bà

Căn cứ Điều 40, Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi tại khoản 13 Điều 28, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018;

Thực hiện Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 10/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 1659/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công bố, công khai Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040, Sở Xây dựng thông báo công bố, công khai Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040.

Nội dung công bố, công khai

Công bố, công khai Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 10/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Nội dung đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040.

Hình thức, công bố, công khai

Quyết định phê duyệt và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040 được niêm yết công khai tại Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình; Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên và Đăng tải rộng rãi (dưới định dạng file PDF, JPEG) trên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam; Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái; Cổng thông tin các huyện Yên Bình, Lục Yên; Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện: Yên Bình, Lục Yên

Tổ chức niêm yết công khai Quyết định phê duyệt và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040 và Đăng tải rộng rãi (dưới định dạng file PDF, JPEG) trên Cổng thông tin điện tử của địa phương.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Tải về [593.63 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Tải về [833.08 KB]

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: