Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) – Bắc Yên (Sơn La)

Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết 15/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) – Bắc Yên (Sơn La).

Ảnh minh họa.

Nội dung điều chỉnh, cụ thể như sau:

Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) – Bắc Yên (Sơn La). Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái.

Thời gian thực hiện dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 14/4/2020: Năm 2020 – 2023.

Thời gian thực hiện dự án sau khi điều chỉnh: Năm 2020 – 2024.

Về tiến độ thực hiện dự án: đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 14/4/2020: Hoàn thành năm 2023.

Sau khi điều chỉnh: Hoàn thành năm 2024.

Các nội dung khác giữ nguyên theo như Nghị quyết số 04/NQ- HĐND ngày 14/4/2020, Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 04/7/2020 và Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: