Nghị định 75 tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế

Nhiều điểm mới của Nghị định 75 đã mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) như mở rộng nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT; tăng hỗ trợ mức đóng, mức hưởng khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho một số nhóm đối tượng…

Cán bộ BHXH huyện Lục Yên tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế cho người dân xã Khánh Thiện ngay trên đồng ruộng.

Ngày 19/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12/2023.

Nhiều điểm mới của Nghị định 75 đã mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách BHYT, như mở rộng nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT; tăng hỗ trợ mức đóng, mức hưởng khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho một số nhóm đối tượng… Ngay khi có hướng dẫn thi hành, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

Những điểm mới

Nghị định 75 tập trung bổ sung đối tượng ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT (2 nhóm): nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ không thuộc đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2 và 3, Điều 12 Luật BHYT.

Đồng thời, bổ sung đối tượng người dân tộc thiểu số (DTTS) đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 01/11/2023.

Đây là các đối tượng người DTTS mới thoát nghèo theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ nhưng trong thực tế vẫn còn đang rất khó khăn. Đối với tỉnh Yên Bái, nhóm đối tượng này có có số lượng lớn, tập trung ở các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Lục Yên…

Ngoài ra, Nghị định 75 đã bổ sung, nâng mức hưởng KCB BHYT; quy định về thủ tục KCB BHYT; thay đổi cơ chế thanh toán chi phí KCB BHYT giữa cơ sở KCB và cơ quan BHXH; sửa đổi, bổ sung quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện chính sách BHYT.

Nỗ lực vì quyền lợi của người tham gia BHYT

Hiện nay, số người tham gia BHXH toàn tỉnh chiếm tỷ lệ khoảng 20% tổng số lao động. Trong đó, số lao động tham gia BHXH bắt buộc khoảng 55.500 người, tham gia BHXH tự nguyện là 25.200 người (chiếm khoảng 6,1% lực lượng lao động).

Là đơn vị thực hiện các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân có thẻ BHYT, BHXH tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị định 75.

BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, lập danh sách chi tiết người tham gia theo từng nhóm lao động như nhóm do ngân sách Nhà nước đóng, nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng, để cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT và chuyển đổi mã mức hưởng kịp thời cho người tham gia ngay khi Nghị định 75 có hiệu lực thi hành.

BHXH tỉnh cũng tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT bằng các phương thức linh hoạt.

Ông Hoàng Văn Thủy – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái cho biết: “Để kịp thời triển khai Nghị định 75, BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị tuyên truyền để người dân nắm rõ về chính sách BHYT được hưởng theo quy định.

Cùng với đó, BHXH tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh trước khi KCB cho người tham gia BHYT thuộc đối tượng KC (đối tượng tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc) và đối tượng PV (người phục vụ, người có công với cách mạng sống ở gia đình) phải thực hiện việc tra cứu thông tin thẻ BHYT trên “Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT” nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT do thay đổi mã quyền lợi theo quy định tại Nghị định 75”.

Thời gian này, các địa phươn đang khẩn trương làm việc với chính quyền các xã, xác định trách nhiệm cụ thể trong việc xác định đối tượng và lập danh sách.

Ông Mai Đức Thành – Giám đốc BHXH huyện Lục Yên cho biết: “Ngay sau khi Nghị định 75 được ban hành, BHXH huyện Lục Yên đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT huyện ban hành văn bản chỉ đạo UBND xã rà soát, tổng hợp lập danh sách người DTTS đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017; trong đó, xác định các đối tượng đã mua thẻ, chưa mua thẻ BHYT…”.

Qua rà soát, trên địa bàn huyện Lục Yên hiện có 17.422 người là đồng bào DTTS tại 15 xã thuộc đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHXH trong thời gian 36 tháng, kể từ ngày 1/11/2023. Căn cứ kết quả rà soát, BHXH huyện đã tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương. Bên cạnh đó, BHXH Lục Yên đã cấp đổi lại mã quyền lợi BHYT cho 529 người tham gia, đảm bảo kịp thời quyền lợi cho người dân khi đi KCB BHYT. Chúng tôi phấn đấu sẽ sớm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT được tỉnh giao trong năm 2023 là 95%”.

Có thể thấy, Nghị định 75 với các quy định mang tính đột phá sẽ gỡ được các “nút thắt” trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT, tạo thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân. Qua đó tạo động lực để đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh năm 2023 đạt 95% dân số theo kế hoạch đã đề ra.

Theo Báo Yên Bái

Bài viết mới nhất: