Lục Yên thành lập mới 14 doanh nghiệp

Huyện đã tuyên truyền vận động, tiếp nhận và hỗ trợ thủ tục hồ sơ đăng ký thành lập mới 14 doanh nghiệp, bằng 53,8% kế hoạch; 6 hợp tác xã, bằng 60% kế hoạch; 25 tổ hợp tác, bằng 62,5% kế hoạch.

Chế tác tranh đá quý tại một cơ sở sản xuất tranh đá quý trên địa bàn thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên

Từ đầu năm đến nay, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện Lục Yên tiếp tục phát triển ổn định. Công tác quản lý thị trường, kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện nghiêm túc.

Đến hết tháng 7, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 1.800 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt trên 25 triệu USD, tăng gần 15,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Huyện tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện. Từ đầu năm đến nay, huyện đã tuyên truyền vận động, tiếp nhận và hỗ trợ thủ tục hồ sơ đăng ký thành lập mới cho 14 doanh nghiệp, bằng 53,8% kế hoạch; 6 hợp tác xã, bằng 60% kế hoạch; 25 tổ hợp tác, bằng 62,5% kế hoạch.

Trong thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh thương mại, hệ thống chợ, hệ thống cửa hàng, kho bãi và cơ sở kinh doanh hiện đại; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: