Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long kết luận hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long kết luận hội nghị

Trong những năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tập hợp các doanh nghiệp, giữ vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, giúp các doanh nghiệp có cơ hội hợp tác, liên kết hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong quá trình phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm quyền lợi, hợp pháp chính đáng của hội viên. 6 tháng đầu năm, Hiệp hội đã tiếp nhận và xử lý 64 văn bản từ các cấp, các ngành; ban hành 20 văn bản với các nội dung như: tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật, góp ý xây dựng chính sách, pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tổng hợp và phản ánh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp hội viên.

Cộng đồng doanh nghiệp luôn khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng pháp luật; tích cực đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm, phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong toàn Hiệp hội đạt gần 4 nghìn tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch năm 2019 và 5,5% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước đạt gần 200 tỷ đồng, nộp bảo hiểm xã hội gần 60 tỷ đồng; tạo việc làm thường xuyên cho trên 1 vạn lao động với mức lương khoảng 6,5 triệu đồng/người/tháng và tạo việc làm thời vụ cho trên 1,2 vạn lao động.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác Hiệp hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định: tỷ lệ hội viên tham gia Hiệp hội còn rất thấp, công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp chưa được thực hiện thường xuyên và kịp thời; các hội cơ sở đã được củng cố nhưng chưa hoạt động hiệu quả, chưa gắn kết được với sự lãnh đạo của chính quyền địa phương…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã khái quát tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm. Theo đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP của tỉnh đạt 6,81%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội tăng cao so với cùng kỳ như: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 24,5%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 23,8%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,8%, thu ngân sách tăng 17,1%, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 13,7%… Đồng chí khẳng định, có được kết quả đó chính là nhờ sự đóng góp quan trọng của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền; qua đó kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Về định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của tỉnh 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 là “Đẩy mạnh ba đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh”; đồng thời quán triệt phương châm “Sự thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh”, với định hướng “Tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh gắn với đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh, tạo bước chuyển biến mới trong thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ  doanh nghiệp”.

Đồng chí Tạ Văn Long đề nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Nữ doanh nhân và các thành viên của Hiệp hội cần tích cực tham gia nghiên cứu, phản biện, đồng hành cùng doanh nghiệp, đề xuất với chính quyền xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách phù hợp, sát thực tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Làm tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, hội viên; thực hiện tốt vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh; lắng nghe, phản ánh kịp thời các kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, hội viên đối với các cơ quan hành chính nhà nước để chính quyền các cấp có biện pháp giải quyết kịp thời; có kế hoạch, giải pháp cụ thể để xây dựng thương hiệu của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và để các doanh nghiệp thấy được gia nhập Hiệp hội là được hỗ trợ, được đảm bảo quyền lợi trong sản xuất, kinh doanh; quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển hội viên, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp…

Đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị phải nghiên cứu, nắm chắc và nghiêm túc chấp hành tốt chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia nhiều hơn, có chất lượng hơn vào quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; chủ động tìm hiểu các quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị để phát triển bền vững; không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ quản lý, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ cam kết, các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước, người lao động…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp của tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; tiếp tục tham mưu, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư, sản xuất, phù hợp với trình độ hội nhập và điều kiện thực tế của địa phương; thực hiện tốt công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, làm cơ sở, định hướng cho các doanh nghiệp xây dựng chiến lược đầu tư kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn cho doanh nghiệp; làm tốt vai trò định hướng, cung cấp thông tin, hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường lắng nghe, đối thoại với các doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; theo dõi đôn đốc, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; nâng cao kỷ luật công vụ; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có biểu hiện sách nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phát động quyên góp được trên 100 triệu ủng hộ Quỹ Vì cộng đồng.


Bài viết mới nhất: