Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban các chi, đảng bộ Khối doanh nghiệp

Chiều 10/10 năm 2023, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban các chi, đảng bộ Khối doanh nghiệp với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp”. Dự và chủ trì hội có đồng chí Đỗ Quang Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối; Đồng chí Hoàng Mạnh Hà, Phó Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; đồng chí Bùi Thị Sửu, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và đoàn thể Khôi; Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp 9 tháng năm 2023; thông qua dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tăng cường công tác xây dựng Đảng trong tổ chức cơ sở đảng loại hình doanh nghiệp tại Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Qua đánh giá, đến nay, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 74 tổ chức cơ sở đảng với gần 4.8000 đảng viên, trong đó có 19 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong doanh nghiệp. Tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp Nhà nước gồm 9 đơn vị; Tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp đảng do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống có 01 đơn vị; Tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp trong doanh nghiệp tư nhân 09 đơn vị.

Thường trực Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng Hiệp hội doanh nghiệp nhan kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam

Trong 9 tháng năm 2023, Đảng ủy Khối, Hiệp hội doanh nghiệp đã tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành, địa phương nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Các doanh nghiệp đã tích cực, chủ động liên doanh, liên kết, tăng cường tìm kiếm, mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh. Nhờ đó, các doanh nghiệp trong khối cơ bản hoạt động ổn định, bảo toàn nguồn vốn, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Trong đó: Tổng doanh thu dự ước trên 6.715 tỷ đồng, đạt 67,8% kế hoạch năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2022; nộp ngân sách trên 255 tỷ đồng, bằng 82,5% so với kế hoạch, bằng 95,3% so với cùng kỳ; nộp bảo hiểm xã hội trên 60,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,8 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với đó, các doanh nghiệp đã thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; tạo việc làm, thu nhập cho người lao động; thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng; tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội.

Cũng trong 9 tháng năm 2023, công tác xây dựng Đảng được quan tâm; Các chi, đảng bộ Khối doanh nghiệp đã quan tâm, thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của đảng các cấp; Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các chi, đảng bộ Khối doanh nghiệp có 48 mô hình và 73 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, có 01 tập thể được đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng; 01 tập thể và 02 cá nhân được Tỉnh ủy tuyên dương, khen thưởng; 06 tập thể và 07 cá nhân được Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng.

Duy trì sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ theo quy định. Quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Kết quả đến nay đã kết nạp 31/55 đảng viên mới, đạt 56,4% kế hoạch năm 2023; chuyển đảng chính thức đối với 47 đảng viên dự bị.

Công tác kiểm tra, giám sát đã được các chi, đảng bộ Khối doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Trong 9 tháng, các chi, đảng bộ đã kiểm tra, giám sát 79 cuộc với 87 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát chưa phát hiện tổ chức, cá nhân sai phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Không có phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Lãnh đạo các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên giúp đỡ lẫn nhau và đồng hành cùng doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; phát động và tổ chức tốt các phong trào, các hoạt động tuyên truyền, văn nghệ, thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp thời gian tới.

Trong thời gian tới, các Chi, Đảng bộ Khối doanh nghiệp sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trọng tâm là duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh hợp tác, tìm kiếm thị trường; đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.  Tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2023 đề ra. Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.

Để tăng cường công tác xây dựng Đảng trong tổ chức cơ sở đảng loại hình doanh nghiệp tại Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các Chi, Đảng bộ Khối doanh nghiệp sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; Nâng cao vai trò hạt nhân chính trị, tổ chức tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh tới đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động trong doanh nghiệp, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc và các chương trình công tác của cấp ủy, kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể; chất lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên…

Đức Hậu


Bài viết mới nhất: