Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân

Ngày 13/10/1945, cách đây 76 năm, chỉ hơn một tháng kể từ ngày đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi cho giới công thương Việt Nam – Điều đó thể hiện vai trò to lớn của giới công thương trong công cuộc kiến thiết đất nước, cũng như tầm nhìn chiến lược và sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ đối với doanh nhân, doanh nghiệp.

Thường trực Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Cty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh nhân kỷ niệm ngày 13/10
Thường trực Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Cty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh nhân kỷ niệm ngày 13/10

Để ghi nhận đánh giá biểu dương vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong thời kỳ đổi mới, ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg cho phép lấy ngày 13/10 hằng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Trong các nhiệm kỳ đại hội, Đảng ta đã đề ra các chủ trương về phát triển doanh nghiệp và xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh. Ngày 09/12/2011, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Quốc hội và Chính phủ cũng có nhiều nghị quyết, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong các nhiệm kỳ gần đây đều xác định “doanh nghiệp là động lực phát triển”; đề ra các chủ trương, giải pháp “phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân. Coi đây là động lực quan trọng tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hỗ trợ đầu tư và sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế”.

Do đó, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Yên Bái đã từng bước tạo môi trường bình đằng, công bằng cho doanh nghiệp. Việc tạo môi trường sản xuất kinh doanh minh bạch, thuận lợi không chỉ là đòn bẩy để cải thiện năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng, động lực cho doanh nghiệp địa phương phát triển mà tỉnh Yên Bái còn đang thay đổi tầm nhìn, chiến lược và thu hút nhiều dự án đầu tư trong nước và nước ngoài. Qua tâm xây dựng cơ chế để các doanh nghiệp có thể gặp gỡ, đối thoại và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc với phương châm: Chính quyền luôn đồng hành và thân thiện với người dân, doanh nghiệp để tạo ra những động lực cho tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.

Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Thực hiện chủ trương của tỉnh, Đảng ủy Khối cùng các Hội doanh nghiệp đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thị, thành ủy tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra các giải pháp tích cực, góp phần giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh và tiếp tục phát triển; phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ động viên, tập hợp để các doanh nghiệp có cơ hội hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; gắn kết giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước của tỉnh; tổ chức gặp gỡ, trao đổi, đối thoại bằng hình thức tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự tạo điều kiện và phối hợp của các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh, các doanh nghiệp trong Khối đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, duy trì và phát triển về số lượng, quy mô; đến nay, toàn tỉnh có 2.631 doanh nghiệp, tăng 246 doanh so với đầu năm 2021. Trong đó, số doanh nghiệp tham gia Hiệp hội là 98 đơn vị, tăng 4 đơn vị so với đầu năm, số chi đảng bộ cơ sở khối doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối là 23 đơn vị.

Số lượng hội viên và chất lượng hoạt động của các hội doanh nghiệp, hội ngành nghề được nâng lên. Các doanh nghiệp đãchú trọng đầu tư công nghệ, trang thiết bị sản xuất hiện đại, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển; chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn trong các doanh nghiệp; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nỗ lực làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với doanh nghiệp; thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh lắng nghe, nắm bắt tình hình, chia sẻ khó khăn, tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp có thẩm quyền có giải pháp, tạo mọi điều kiện giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp; nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số; đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển; chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Yên Bái đóng góp tích cực và sự phát triển chung của tỉnh theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Ngọc Khánh


Bài viết mới nhất: