4 tháng đầu năm 2023 tỉnh Yên Bái giải quyết việc làm cho 7.962 lao động

Tháng 4/2023 đã giải quyết việc làm cho 2.871 lao động; trong đó từ chương trình phát triển kinh tế xã hội 1.427 người, vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 252 người, xuất khẩu lao động 51 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 1.141 người.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023 đã giải quyết việc làm cho 7.962 lao động, đạt 40,8% kế hoạch

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023 đã giải quyết việc làm cho 7.962 lao động, đạt 40,8% kế hoạch, giảm 1,1% so với cùng kỳ; trong đó từ chương trình phát triển kinh tế xã hội 4.193 người, vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 541 người, xuất khẩu lao động 74 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 3.154 người.

Công tác quản lý, giải quyết Bảo hiểm thất nghiệp. Tháng 4/2023 đã giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 286 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp 4,7 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 02 người, với số tiền 09 triệu đồng; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 511 lao động. Tính chung 4 tháng đầu năm, số người được giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là 963 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp là 16,19 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 07 người, với số tiền 34 triệu đồng; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 1.123 lao động.

Đối với công tác đào tạo nghề. Tháng 04/2023 đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 2.369 người; trong đó: cao đẳng 92 người, trung cấp 79 người, trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng 2.198 người. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023 đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 5.888 người, đạt 32,7% kế hoạch, tăng 12,4% so với cùng kỳ; trong đó: cao đẳng 307 người, trung cấp 507 người, trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng 5.074 người.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: