Sẽ gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng

Sáng nay 23-3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có công văn báo cáo với Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp đến 1-6-2016 mà chưa giải ngân hết số tiền 30.000 tỷ đồng, NHNN sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn giải ngân tái cấp vốn để các đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê mua nhà ở; xây dựng mới… được tiếp tục giải ngân với lãi suất ưu đãi đến hết 30.000 tỷ đồng của toàn bộ chương trình.

Bên cạnh đó, NHNN cũng đã ban hành Thông tư 25 và chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tích cực triển khai chủ trương của Chính phủ tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP về quản lý và phát triển nhà ở xã hội để hỗ trợ vốn đối với những người dân chưa được vay vốn ưu đãi từ chương trình 30.000 tỷ đồng. NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc chăm lo, cải thiện điều kiện về chỗ ở cho người dân.

Theo NHNN, thực hiện Nghị quyết 02, Nghị quyết 61 của Chính phủ, NHNN đã ban hành Thông tư 11 và Thông tư số 32 hướng dẫn về cho vay hỗ trợ nhà ở. NHNN đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh việc cho vay, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận vốn ưu đãi để cải thiện về chỗ ở như: bổ sung thêm ngân hàng cho vay, nâng tổng số ngân hàng cho vay lên 19 ngân hàng; theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện, chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng xử lý khó khăn vướng mắc liên quan đến đối tượng, thủ tục xác nhận, điều kiện vay vốn; kiến nghị Chính phủ kéo dài thời gian cho vay lên tối đa 15 năm, hàng năm xác định và công bố lãi suất ở mức ưu đãi nhất có thể dành cho người tham gia chương trình…

Đặc biệt từ đầu năm 2015, NHNN đã tăng cường công tác truyền thông về thời điểm kết thúc giải ngân tái cấp vốn đã được quy định tại Thông tư 11. Cùng với nỗ lực của các ngân hàng thương mại, tốc độ triển khai của chương trình ngày càng được đẩy nhanh hơn và đạt được những kết quả tích cực. Tính đến 10-3-2016, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay là 30.122 tỷ đồng đối với 46.246 khách hàng, đã giải ngân theo tiến độ 21.321 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình thực hiện và phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian qua, NHNN được biết nhiều cá nhân và hộ gia đình vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng rất lo lắng về việc phải trả lãi suất vay thương mại đối với phần vốn giải ngân sau ngày kết thúc chương trình. Vì vậy, NHNN quyết định trình Thủ tướng cơ chế mới để dành sự hỗ trợ tối đa cho người dân trong chương trình.

Theo baoyenbai.com.vn