Quy định, chính sách mới có hiệu từ tháng 5/2021

Một số quy định, chính sách mới như: Giảm 50% mức thu phí trong chăn nuôi; Lệ phí cấp hộ chiếu cao nhất là 1,2 triệu đồng/lần cấp; Tốt nghiệp cử nhân có thể học nghiệp vụ sư phạm để làm giáo viên; Chính thức cho phép dạy học trực tuyến hỗ trợ và thay thế trực tiếp… sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2021. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng tổng hợp tới quý vị và các bạn: