Mời thầu thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản đợt 1 – 2013 – Chi cục Thủy sản Yên Bái

A. Thông tin  chung về chủ đầu tư và dự  án: 

1. Tên chủ cơ quan/ Đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Thủy sản Yên Bái

Địa chỉ : Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên  Bái .

Điện thoại : 0293.885 155. FAX. 0293.885 796

2. Tên gói thầu: Thả cá bổ sung nguồn lợi thuỷ sản đợt 1 năm 2013

3. Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh

B. Nội dung thông báo mời thầu : 

THÔNG BÁO MỜI THẦU THẢ CÁ BỔ SUNG NGUÔN LỢI THỦY SẢN ĐỢT 1 – 2013

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-STC ngày 16/5/2013 Của Giám đốc sở Tài chính tỉnh Yên Bái, về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu thả cá bổ sung nguồn lợi thuỷ sản đợt 1 năm 2013 đối với Chi cục Thuỷ sản tỉnh Yên Bái.

Gói thầu thả cá bổ sung nguồn lợi thuỷ sản đợt 1 năm 2013

–         Số gói thầu: 01 gói;

–         Tên gói thầu: Thả cá bổ sung nguồn lợi thuỷ sản đợt 1 năm 2013

–         Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;

–         Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;

–         Phương thức đấu thầu: Theo Quy định hiện hành;

–         Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 5 và tháng 6 năm 2013;

–         Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày;

–         Hình thức hợp đồng: Chọn gói;

Kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực tham gia đấu thầu. Mọi chi tiết xin liên hệ Chi cục Thuỷ sản tỉnh Yên Bái; Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên  Bái . Điện thoại : 0293.885 155. FAX. 0293.885 796