Liên hệ

Thông tin chung
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái
– Địa chỉ: Tổ 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (Tầng 3 – Trụ sở Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái)
– Điện thoại: 02163 501 586
– Email: hhdn@gmail.com
– Website: hhdn.yenbai.vn
– Tên Chủ tịch: Trần Công Bình