Yên Bái cần tập trung các nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng

Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đối với tỉnh Yên Bái nhằm phát huy lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế bền vững.

 

Theo UBND tỉnh Yên Bái, trong 6 tháng đầu năm 2015, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của Tỉnh đã tăng 9,39% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển ổn định và đạt kết quả khá; sản xuất công nghiệp đang dần được phục hồi. Kim ngạch xuất khẩu trực tiếp đạt 50,1% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khá. Tuy nhiên, Yên Bái vẫn là một tỉnh nghèo, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thiếu và lạc hậu; quy mô nền kinh tế nhỏ bé. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành, lĩnh vực còn hạn chế, chưa thật sự rõ nét; chất lượng nguồn lao động còn thấp; thiên tai thường xuyên xảy ra…

 

Do đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tỉnh Yên Bái cần quan tâm tập trung các nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó khuyến khích đầu tư  theo hình thức đối tác công tư (PPP)… nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thu hút đầu tư vào địa phương. Đồng thời, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo tỉnh Yên Bái thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, xây lắp, sản xuất chế biến nông, lâm sản; tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm, kiểm soát việc thu mua nguyên vật liệu đầu vào, tránh tình trạng tranh mua, tranh bán một số nguyên liệu đầu vào phục vụ cho công nghiệp chế biến nông, lâm sản.

 

Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cần tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tái cơ cấu ngành, lĩnh vực có hiệu quả; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó chú trọng chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, phát triển rừng; phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống…

TH-CD