Hội thảo “Chia sẻ thông tin về thực hành việc áp dụng đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”

Sáng 29/9, với sự tài trợ của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam về thực hiện Dự án Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam, Trung tâm Phát triển khoa học – công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YEN BAI CDSH) tổ chức Hội thảo “Chia sẻ thông tin về thực hành việc áp dụng đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, chuyên gia nghiên cứu khảo sát, tiến sĩ Lê Minh Phương đã trao đổi các kiến thức, thái độ và thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong các nhóm tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây thuốc nam: khái niệm về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm của doanh nghiệp; mối liên quan giữa đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; lợi ích của đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội; một số tiêu chuẩn và chuẩn mực về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm doanh nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam; những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện…

Tại đây, các các nhóm tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây thuốc nam được chia sẻ các kinh nghiệm: thực hành đạo đức kinh doanh của nhóm sở thích trồng cà gai leo xã Đông Cuông; thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp của Hợp tác xã Thanh Sơn; góc độ an toàn vệ sinh thực phẩm và trong đại dịch COVID-19…
Các đại biểu đã thảo luận các giải pháp nhằm tăng cường và thúc đẩy các sáng kiến thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây thuốc nam và báo cáo kết quả.
Đây là hoạt động cụ thể của Dự án Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam nhằm chia sẻ các phát hiện nghiên cứu với các bên liên quan, những phát hiện và khuyến nghị dự kiến sẽ là các bài học kinh nghiệm của Dự án, phổ biến kết quả của Dự án và các hành động tiếp theo trong tương lai… Đồng thời, thảo luận và lựa chọn các khuyến nghị cho các hoạt động nâng cao năng lực của Dự án.

Theo Báo Yên Bái