Công ty Điện lực Yên Bái ủng hộ 50 triệu đồng cho Qũy “Vì người nghèo”

Sáng 5/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc – Ban vận động Qũy “Vì người nghèo” tỉnh Yên Bái đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội tỉnh Yên Bái năm 2022 của Công ty Điện lực Yên Bái với số tiền 50 triệu đồng. Đồng chí Phùng Quang Huy – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì buổi tiếp nhận.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận kinh phí ủng hộ của Công ty Điện lực Yên Bái.
Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phùng Quang Huy  cho biết, những năm qua, nhờ có nguồn Qũy “Vì người nghèo” và thực hiện tốt chương trình an sinh xã hộ, nhiều hộ nghèo, người nghèo trên địa bàn tỉnh đã có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, nhất là đồng bào ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. 
 
Phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, đồng chí mong muốn, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia các hoạt động ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội để góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
 
Theo Báo Yên Bái

Bài viết mới nhất: