Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động

Phát huy những kết quả đã đạt được, CĐCS Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tiếp tục phối hợp tốt với Ban Giám đốc Công ty và các tổ chức trong Công ty phát động các phong trào thi đua thường xuyên nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty đã đề ra; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện đảm bảo đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định.

Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn phối hợp với công đoàn cấp trên tổ chức Chương trình hướng dẫn an toàn giao thông – kiểm tra và thay dầu xe máy miễn phí cho đoàn viên.

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, cán bộ, công nhân, người lao động (NLĐ), hàng năm, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát thực hiện nghiêm Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật; tổ chức cho đoàn viên công đoàn hăng say lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của Công ty đề ra.

Đồng chí Vũ Ngọc San – Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn trao đổi: “Hiện nay, CĐCS Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn có 210 đoàn viên sinh hoạt tại 19 tổ công đoàn trực thuộc, 100% cán bộ, công nhân, NLĐ đều là đoàn viên công đoàn.

Để triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty, ngay từ đầu năm, Công đoàn chủ động đề xuất và phối hợp với Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tham gia xây dựng thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của Công ty; cử đại diện tham gia Hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, NLĐ. Hướng dẫn, giúp đỡ NLĐ giao kết hợp đồng lao động.

Cùng với người đứng đầu doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên, NLĐ; đề xuất cung cấp trang phục bảo hộ phù hợp với điều kiện làm việc, đảm bảo chất lượng và số lượng; thường xuyên kiểm tra phát hiện và đề xuất với Ban Giám đốc Công ty về tình hình nhà xưởng, cần sửa chữa nâng cấp, bổ sung điều kiện chiếu sáng hoặc tấm lấy ánh sáng, quạt mát…, đảm bảo môi trường làm việc cho NLĐ ngày càng tốt hơn cũng như duy trì chất lượng bữa ăn ca của NLĐ; tổ chức tốt Phong trào thi đua ”Xanh – sạch – đẹp” bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và không có tai nạn lao động…”.

Nhờ phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả các đợt thi đua thường xuyên do Công ty phát động và phối hợp tổ chức 3 đợt thi đua đột kích trong năm 2021, Công đoàn Công ty đã động viên NLĐ tích cực lao động sản xuất, góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch của Công ty đề ra.

Năm 2021, Công ty sản xuất đạt sản lượng 4.838 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, doanh thu đạt 146,8 tỷ đồng, nộp ngân sách 15 tỷ đồng, thu nhập bình quân của NLĐ đạt 8,5 triệu đồng; các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… được thực hiện đảm bảo đầy đủ với 4,4 tỷ đồng.

Dự kiến năm 2022, Công ty sản xuất đạt sản lượng 3.600 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, bằng 100% kế hoạch, doanh thu đạt 120 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 9 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch; thu nhập bình quân của NLĐ đạt 8,2 triệu đồng; thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… cho cán bộ, công nhân, NLĐ là 4,5 tỷ đồng.

Bên cạnh việc phối hợp triển khai thực hiện các đợt thi đua sản xuất kinh doanh, Công đoàn Công ty đã triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Yên Bái cùng cả nước đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong công nhân; hưởng ứng các cuộc vận động do các cấp, các ngành tổ chức như ủng hộ phòng, chống Covid, thiên tai, lũ lụt; các quỹ, tổ chức từ thiện khác như: chất độc da cam, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh…, với tổng số tiền gần 200 triệu đồng hỗ trợ gia đình khó khăn, hoạn nạn, tham gia ủng hộ các quỹ, tổ chức từ thiện khác như: chất độc da cam, Hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh…, với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, CĐCS Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tiếp tục phối hợp tốt với Ban Giám đốc Công ty và các tổ chức trong Công ty phát động các phong trào thi đua thường xuyên nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty đã đề ra; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện đảm bảo đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: