CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG NAM HỌC BÁC ĐỂ SẢN XUẤT KINH DOANH HIỆU QUẢ

Chi bộ Công ty cổ phần Hồng Nam là doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề kinh doanh chính là: Tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát và Xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, viễn thông, đường dây, trạm biến áp có cấp điện áp đến 110KV và sản xuất cột điện. Chi bộ gồm có 22 đảng viên với 56 cán bộ nhân viên. Trong những năm qua, Chi bộ luôn xác định và quyết tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là một việc làm thường xuyên, gắn với đặc thù đơn vị doanh nghiệp và đạt được kết quả bước đầu. Đây cùng là một trong những đơn vị được Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Thành ủy Yên Bái lựa chọn đăng ký mô hình, điển hình cấp tỉnh giai đoạn 2021- 2023.

Đoàn Công tác của Đảng ủy Khối, Thành ủy Yên Bái kiểm tra, nắm bắt việc thực hiện và xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến tại Chi bộ Công ty cổ phần Hồng Nam

Đồng chí Trần Ngọc Dũng, Bí thư chi bộ, giám đốc Công ty cho biết: Để học tập và làm theo lời Bác, với đặc thù là đơn vị doanh nghiệp lao động trực tiếp nên đơn vị chọn và đăng ký thực hiện mô hình “ Sản xuất kinh doanh giỏi” với nội dung làm theo đó là  “ Xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, không để xẩy ra tai nạn lao động và cháy nổ trong doanh nghiệp”. Đây là mô hình được Thành ủy và Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lựa chọn đăng ký mô hình, điển hình tiên tiến cấp tỉnh.

 Để thực hiện mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác đã đăng ký,  Chi bộ đã xây dưng kế hoạch, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, đề ra lô trình thực hiện, trong đó tập trung  công tác tuyên truyền về hoạt động thi đua An toàn – Hiệu quả – Chất lượng trong sản xuất và kinh doanh trong công ty. Hàng năm, hưởng ứng và triển khai tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động do UBND tỉnh, thành phố và Công đoàn các khu công nghiệp tới toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty. Thành lập Ban an toàn, Ban thi đua – khen thưởng thường xuyên kiểm tra, giám sát về công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp tất cả các công đoạn trong sản xuất và thi công các Công trình – Dự án. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công ty có thành tích

Đặc biệt, chi bộ đã tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tiễn thị trường, cập nhật và nắm bắt thị trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong sản xuất (từ khâu đầu vào, thực hiện, đến sản phẩm cuối cùng); duy trì, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; động viên, khuyến khích người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quá trình sản xuất, kinh doanh góp phần tăng năng suất lao động; tiết kiệm tối đa các chi phí trong sản xuất để nâng cao thu nhập cho người lao động.

Đoàn công tác của Thành ủy Yên Bái, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp thăm mô hình sản xuất của Công ty cổ phần Hồng Nam

Đặc biệt, Công ty đã phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Lao động – thương binh xã hội, mời chuyên gia của Bộ Xây dựng đến để đào tạo, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, công nhân viên về kiến thức An toàn – vệ sinh công nghiệp, đồng thời đã tổ chức lớp tập huấn về kiến thức phòng chống cháy nổ; Biên soạn và ban hành các quy trình vận hành an toàn các thiết bị trong sản xuất và xây lắp công trình. Thành lập tổ bảo dưỡng, hàng tháng có trách nhiệm kiểm tra an toàn các thiết bị sản xuất, kịp thời sửa chữa các thiết bị hỏng để đảm bảo an toàn cho sản xuất.

Sau khi phổ biến, triển khai thực hiện mô hình thì 100% cán bộ – công nhân viên hưởng ứng, các bộ phận ký cam kết phong trào thi đua thực hiện  “Sản xuất kinh doanh giỏi”. Các yếu tố về an toàn lao động đang được công ty đặc biệt quan tâm. Điều kiện, môi trường làm việc của người lao động liên tục được cải thiện, các kỹ thuật mới được đưa vào sản xuất nhằm giảm công lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Việc thực hiện an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp  trong sản xuất được người lao động tuân thủ, chấp hành đầy đủ, nghiêm túc. Sau khi được tập huấn, toàn bộ người lao động trong công ty được cấp thẻ an toàn viên, trong những năm qua không để xảy ra vụ việc nào liên quan đến mất an toàn lao động, cháy nổ. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp” đơn vị, nhà xưởng; đề phòng tai nạn lao động và các bệnh nghề nghiệp; phòng chống cháy nổ.

Đặc biệt, công ty đã luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, hàng năm công ty hợp đồng với đơn vị đánh giá độc lập về môi trường thực hiện việc quan trắc môi trường khu vực sản xuất và các chỉ số đều đảm bảo trong điều kiện cho phép. Ngoài ra,vào thứ bẩy hàng tuần cán bộ công nhân viên thực hiện việc vệ sinh quét dọn khu vực làm việc, khuôn viên công ty và hành lang đường trước hàng rào công ty, tích cực trồng cây xanh xung quanh khuôn viên công ty.

Về thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, chi bộ đã cụ thể hóa các bộ dung để triển khai thực hiện với các giải pháp phù hợp đặc điểm, tình hình của chi bộ  gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành. Kết quả, đến nay chi bộ đã nghiêm túc triển khai đầy đủ các nội dung thực hiện Chỉ thị 05 năm 2021, năm 2022 do Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo (quán triệt, học tập các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 và năm 2022 của tỉnh) 100% đảng viên đã viết thu hoạch sau học tập.

Chi bộ đã tổ chức cho 100% đảng viên chi bộ xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025. Trên cơ sở rà soát kết quả thực hiện nội dung ký cam kết đã đạt được của năm trước, đề ra các giải pháp hữu hiệu tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình từ cuối năm 2021 và những nội dung cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới; Chỉ đạo 100% đảng viên trong chi bộ bổ sung nội dung thực hiện chuyên đề toàn khóa vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021 năm 2022 và cụ thể hóa từng nội dung sát hợp với vị trí, việc làm, chức trách, nhiệm vụ được giao của cá nhân, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của mỗi cá nhân đối với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” theo tinh thần Nghị quyết XIX Đảng bộ tỉnh.

Trong những năm qua, Chi bộ Công ty đã luôn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh hàng năm, luôn hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước. Sau khi dây chuyền sản xuất mới đi vào hoạt động đã tạo thêm việc làm cho trên 10 lao động, thu nhập bình quân của người lao động từ 6,0 triệu – 6,5 triệu đồng/người/tháng. Hằng năm, công ty không để xảy ra mất an toàn trong lao động, góp phần xây dựng môi trường lao động trong việc áp dụng 5S: Sàng lọc – Sắp xếp – Sạch sẽ – Săn sóc – Sẵn sàng để làm nền tảng cơ sở cho thực hiện công việc hiệu quả. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như: ủng hộ quỹ phòng chống COVID; hỗ trợ nhà ỏ cho hộ nghèo, công nhân nghèo; ủng hộ phòng chống thiên tai; ủng hộ chương trình đề án hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các chương trình ủng hộ an sinh xã hội khác tại địa phương…  Với những kết quả đã đat được, hằng năm chi bộ đều được công nhận chi bộ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công ty được Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tặng giấy khen, Ủy ban nhân dan tỉnh tặng bằng khen.

Ngọc Khánh


Bài viết mới nhất: