Hiệu quả từ mô hình “5S” để đạt mục tiêu cuối cùng “Sạch hơn – Đẹp hơn – Năng suất cao hơn” tại Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà là tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, hiện nay Đảng bộ Công ty có 4 chi bộ trực thuộc với 65 đảng viên, thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối,  Đảng ủyCông ty đã xây dựng kế hoạch và đăng ký, xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian theo quy định, trong đó mô hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua thực hiện chương trình “5S” để đạt mục tiêu cuối cùng “Sạch hơn – Đẹp hơn – Năng suất cao hơn” giai đoạn 2021- 2023 được đăng ký với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ đã tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong công ty.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty tại lễ ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình “5S”

Đồng Chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Chương trình 5S gồm: S1 (Sàng lọc):  S2 (Sắp xếp): S3 (Sạch sẽ): S4 ( Săn sóc): S5 (Sẵn sàng) là một công cụ mang tính nền tảng với mục đích hướng đến tạo ra một môi trường làm việc khoa học và giảm, loại bỏ các lãng phí trong các hoạt động và đó là mục tiêu của một doanh nghiệp phát triển, hiện đại. Với mục đích nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và tạo môi trường làm việc, môi trường cảnh quan của Công ty, ngay từ năm 2016 Công ty đã triển khai thực hiện mô hình “5S” với mục tiêu: Đưa Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà tiến tới là doanh nghiệp hiện đại, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tự nguyện, tính tự giác của người lao động trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phát huy sáng kiến cải tiến và người lao động trở nên có kỷ luật hơn. Qua 5 năm triển khai áp dụng hệ thống 5S tại Đảng bộ đã mang lại sự thay đổi tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất lao động, năng lực sửa chữa, vận hành thiết bị, đảm bảo môi trường làm việc sanh – sạch – đẹp đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ tiếp cận dần với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0.

Các đồng chí Đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chứng kiến lễ ký cam kết giữa Đảng ủy với các chi bộ và các đoàn thể trong công ty về thực hiện mô hình “5S”

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cho nhận thấy, một số người lao động chưa nghiêm túc thực hiện đảm bảo các quy trìnnh 5S theo quy định; một số chỗ vẫn còn thiếu nhãn trực quan để chỉ dẫn vị trí để và cũng là để nhắc nhở người lao động có ý thức tuân thủ; một số nhãn mác chưa thống nhất màu sắc; một số vị trí tài liệu sắp xếp chưa thật khoa học đảm bảo dễ tìm thấy, dễ truy cập sử dụng, chưa đảm bảo mỹ quan; một số File hồ sơ chưa được dán nhãn nhận biết và chưa có cách thức truy cập nhanh các hồ sơ, tài liệu cụ thể….  Vì vậy, việc triển khai thực hiện mô hình thi đua thực hiện chương trình “5 S”  để đạt mục tiêu cuối cùng “Sạch hơn – Đẹp hơn – Năng suất cao hơn trong học tập và làm theo lời Bác  là rất cần thiết và phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh quả đơn vị.

Để thực hiện mô hình “5S” hiệu quả hơn, Đảng ủy Công ty đã đăng ký thực hiện mô hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua thực hiện chương trình “5S” để đạt mục tiêu cuối cùng “Sạch hơn – Đẹp hơn – Năng suất cao hơn” giai đoạn 2021- 2023 với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, trong đó xác định: 100% các chi bộ và các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện 5S đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong công ty; 100% cán bộ, đảng viên và người lao động đăng ký thực hiện phong trào thi đua 5S; hằng năm 100% đơn vị được đánh giá thực hành tốt 5S; 100% người lao động không bị trừ điểm KPLs về thực hành 5S…

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy thăm quan phòng truyền thống của Công ty

Để đảm bảo thực hiện tốt các tiêu chí trên, Đảng ủy Công ty đã đẩy mạnh triển khai tổ chức cho các chi bộ, đoàn thể ký cam kết với Đảng uỷ Công ty về các biện pháp, giải pháp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện nghiêm túc Chương trình 5S để hướng đến lợi ích tiết kiệm thời gian, tiết kiệm không gian, tạo môi trường làm việc “Hăng hái, hợp tác , vui vẻ, an toàn và lành mạnh” tại mọi vị trí làm việc trong Công ty.

Thường xuyên phát động thực hiện 5S tại nơi làm việc theo quy định  đó là: Sàng lọc, sắp xếp tài liệu, sắp xếp các trang thiết bị và vật dụng; thu gom các trang thiết bị, đồ dùng, vật tư không sử dụng; công tác vệ sinh phòng làm việc, các vật dụng trong phòng và khu vực làm việc chung của các đơn vị; lưu trữ hồ sơ tài liệu tại các cá nhân và đơn vị; các đơn vị tổ chức tổng vệ sinh phòng làm việc vào cuối giờ chiều ngày thứ 6 hàng tuần.

Động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên và người lao động luôn đảm bảo các yêu cầu như:  Phòng làm việc và tất cả vị trí làm việc đã gọn gàng và sạch sẽ hơn, ít thấy các vật dụng cá nhân hoặc các vật dụng ít khi dùng đến tại nơi làm việc/trong các tủ hồ sơ tài liệu; hồ sơ tài liệu đã sử dụng thống nhất nhãn mác, có đầy đủ danh mục, dấu hiệu nhận biết truy cập nhanh; bàn làm việc cá nhân được vệ sinh sạch sẽ, tài liệu trên mặt bàn đã được sàng lọc, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, dây điện đã được bó gọn gàng; các ngăn tủ kín đã dán nhãn mác quy định dấu hiệu nhận biết các vật dụng lưu giữ… Qua đó, sẽ góp phần làm cho nơi làm việc của cán bộ, nhân viên trong đơn vị trở nên sạch sẽ và ngăn nắp hơn, tăng cường phát huy sáng kiến cải tiến, mọi người làm việc có kỷ luật, các điều kiện hỗ trợ sẵn sàng nơi làm việc, chỗ làm việc trở nên thuận lợi và an toàn hơn. Các bộ nhân viên tự hào về nới làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, đem lại nhiều cơ hội sản xuất, kinh doanh có hiệu quả hơn.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối thăm quan gian trưng bày các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của công nhân và người lao động Công ty trong học tập và làm theo lời Bác

Với những mục tiêu và giải pháp cụ thể trong thực hiện mô hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua thực hiện chương trình “5S” để đạt mục tiêu cuối cùng “Sạch hơn – Đẹp hơn – Năng suất cao hơn” giai đoạn 2021- 2023, từ đó những thứ không cần thiết  đã được loại bỏ tại nơi làm việc, những vật dụng cần thiết được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, đặt ở đúng vị trí thuận tiện cho người sử dụng, máy móc trở nên sạch sẽ, được bảo dưỡng, bảo quản. Từ đó đã góp phần nâng cao tinh thần tập thể, tạo sự hòa đồng của mọi người, qua đó mọi người trong đơn vị làm việc tích cực, có trách nhiệm và ý thức trong công việc nên năng suất, chất lượng công việc đã được nâng cao hơn.

Ban Tuyên giáo ĐUK