Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái kỷ niệm 1 năm ngày thành lập

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Duy Cường đề nghị các doanh nghiệp có chính sách động viên, giữ đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, xây dựng văn hóa riêng của doanh nghiệp, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước…
9 doanh nghiệp thành viên được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng.

Chiều 21/2, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tổ chức tổng kết công tác năm 2011 và kỷ niệm 1 năm ngày thành lập. Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Duy Cường – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch danh dự của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh dự hội nghị.

Năm 2011, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp ở Yên Bái trong đó có 66 doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội vẫn giữ được mức tăng trưởng đáng kể. Số lao động ở các doanh nghiệp duy trì ở mức 90-95%, thu nhập thấp nhất khoảng 2 triệu, trung bình là 3-4 triệu đồng/người/tháng. Hưởng ứng chương trình năm doanh nghiệp với cộng đồng xã hội, hầu hết các doanh nghiệp đều tham gia ủng hộ các quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, vì người nghèo…

Hiệp hội phối hợp với các ngành mở 2 lớp phổ biến kiến thức thương mại điện tử, 2 lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ thị trường cho các doanh nghiệp được nhiều hội viên của Hiệp hội hưởng ứng tham gia; hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc giới thiệu, quảng bá doanh nghiệp và sản phẩm doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử, các ấn phẩm về thương mại đầu tư và các hội chợ trong ngoài nước, hỗ trợ 12 trang website cho doanh nghiệp trong hiệp hội.

Năm 2012, Hiệp hội Doanh nghiệp Yên Bái tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hội viên và tập trung vào các nhiệm vụ như: tăng cường, củng cố tổ chức của hiệp hội, đặc biệt là ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh, hoạt động xã hội, đảm bảo việc làm cho người lao động.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Cường đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong năm qua. Chia sẻ những khó khăn với các doanh nghiệp, đồng chí đề nghị các doanh nghiệp cần tập trung nghiên cứu chính sách của Nhà nước, nâng cao năng lực chỉ đạo, quản lý điều hành trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập; có chiến lược phát triển hợp lý trong giai đoạn khó khăn; quan tâm giữ sản phẩm truyền thống của doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tạo vị thế trong cạnh tranh, mở rộng thị trường; có chính sách động viên, giữ đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề; xây dựng văn hóa riêng của doanh nghiệp; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước…

Nhân dịp này đã có 9 doanh nghiệp thành viên được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động của Hiệp hội năm 2011.

Theo baoyenbai.com.vn