Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo doanh nghiệp hội viên tới dự Diễn đàn “Cà phê doanh nhân” với chủ đề “Tổng kết chương trình Cafe doanh nhân năm 2020; định hướng, giải pháp chương trình năm 2021; tình hình hoạt động của doanh nghiệp và một số nội dung về náng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do UBND tỉnh tổ chức. Thời gian: 14 – 17h ngày 15/12/2020 (Thứ ba). Địa điểm: Trung tâm tổ chức sự kiện Sunrie Palace – Số 83, Đường Quang Trung, thành phố Yên Bái. Hiệp hội doanh nghiệp kính mong các đồng chí đến dự đông đủ để góp phần thành công của hội nghị. Trân trọng!