Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh hiệu quả từ mô hình “ Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các đơn vị trong khối doanh nghiệp”

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh hiện có 98 thành viên và sinh hoạt tại 04 Hội, đó là: Hội doanh nghiệp Xây dựng; Hội Hoanh nghiệp Sản xuất công nghiệp; Hội doanh nghiệp chế biến Nông lâm sản và Hội doanh nghiệp Thương mại – Dịch vụ;trong đó có 32 doanh nghiệp hội viên hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, bưu chính, viễn thông và ngân hàng.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm của tại Lễ ra quân sản xuất kinh doanh năm 2021

Nhằm tăng cường liên kết, hợp tác giữa các đơn vị nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Khối đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký cam kết thực hiện chương trình liên kết, hợp tác  “Doanh nghiệp trong khối sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong khối năm 2021” tại Lễ ra quân sản xuất đầu năm 2021 giữa đại diện 04 Khối: Khối doanh nghiệp Chế biến nông, lâm sản, Khối doanh nghiệp Xây dựng, Khối doanh nghiệp Thương mại – dịch vụ và Khối doanh nghiệp Sản xuất công nghiệp. Chương trình được thực hiện với phương châm:“Đồng tâm – Chia sẻ – Hài hòa lợi ích và cùng nhau phát triển”. Nội dung hợp tác, liên kết gồm: Liên kết, hợp tác trong hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; liên kết, hợp tác trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu, công nghệ vào sản xuất kinh doanh; liên kết, hợp tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, từng bước hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất; liên kết, hợp tác trong việc ưu tiên sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của nhau; liên kết, hợp tác trong việc chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành.

Đồng chí Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Khối tham gia hỗ trợ gian hàng không đồng cho công nhân  tại chương trình thứ 7 đồng hành cùng công nhân và doanh nghiệp

Sau khi chương trình được phát động và triển khai, các doanh nghiệp trong Khối và các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Chủ động, tích cực sử dụng sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa của các đơn vị trong Khối trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đưa việc triển khai, thực hiện chương trình vào kế hoạch công tác và sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ trong các đơn vị, doanh nghiệp trong khối về việc giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp khối và của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Một số doanh nghiệp đã hình thành sự kết nối cung – cầu, hợp tác tiêu thụ sản phẩm trong khối góp phần giảm chi phí, nâng cao doanh thu và lợi nhuận cho các bên.

Các cấp ủy, doanh nghiệp trong khối và các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội đã chủ động phối hợp, nghiên cứu kỹ nhu cầu sử dụng, năng lực đáp ứng các sản phẩm, dịch vụ và khả năng liên doanh, liên kết với nhau để thỏa thuận hợp tác cụ thể, lâu dài; thực hiện liên kết, ký kết hợp tác trên các nội dung thuộc lĩnh vực hoạt động của mình. Từ đó ký kết các hợp đồng cung cấp, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau; thường xuyên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quản lý, điều hành doanh nghiệp; phối hợp với nhau trong đề xuất, kiến nghị với các cấp, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong  sản xuất kinh doanh… Hiện nay, cơ bản các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối và doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội, đặc biệt là các doanh nghiệp Khối Thương mại – dịch vụ đã triển khai, thực hiện và chủ động ký cam kết thỏa thuận hợp tác và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau.

Các doanh nghiệp trong Khối ký cam kết sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong Khối năm 2021

Nhiều ngân hàng trong khối đã đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn được tiếp cận nguồn vốn, được khoanh nợ, gia hạn trả nợ, giảm lãi xuất tiền vay do khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.  Các đơn vị, ngân hàng ký cam kết với các doanh nghiệp trong việc cung cấp, các dịch vụ khác do đơn vị cung cấp và sẽ cung cấp đảm bảo chất lượng và giá.

Thực hiện chương trình, VNPT Yên Bái đã ký kết thực hiện dịch vụ hệ thống kênh truyền số liệu, internet kết nối các Chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Yên Bái, Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, Công ty Xăng dầu Yên Bái…; thực hiện hệ thống Truyền hình Hội nghị trực tuyến kết nối các Chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Yên Bái, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Bắc Yên Bái; Giải pháp hóa đơn điện tử cho Công ty Xăng dầu Yên Bái, Bưu điện tỉnh Yên Bái; Hệ thống tin nhắn thương hiệu SMS Brandname cho các đơn vị: Cục Thuế tỉnh Yên Bái, BHXH tỉnh Yên Bái, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh; Dịch vụ Chữ ký số VNPT CA phục vụ kê khai thuế, bảo hiểm, dịch vụ công kho bạc cho trên 1.700 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội trực tuyến cho trên 1.300 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Dịch vụ Viễn thông truyền thống: Cung cấp hệ thống mạng internet, điện thoại cố định, dịch vụ di động Vinaphone cho gần 2400 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bản tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái cùng Thường trực Đảng ủy Khối thăm và làm việc tại Đảng bộ Bưu điện tỉnh

Đối với Bưu điện tỉnh Yên Bái đã ký kết với Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện dịch vụ thu tiền điện tại các Bưu cục, Bưu điện Văn hóa xã; cung cấp dịch vụ hành chính công, dịch vụ chuyển phát cho các sở ban ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn. Cùng với đó, đơn vị đã sử dụng các sản phẩm dịch vụ của các đơn vị: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – Chi nhánh tỉnh Yên Bái; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Yên Bái; Công ty Xăng dầu Yên Bái; Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh; VNPT Yên Bái…

Có thể nói, chương trình thực hiện đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các đơn vị trong khối là một trong những chủ trương, nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và được nêu trong nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác được ký, các đơn vị rất tin tưởng và chủ động triển khai thực hiện việc ký kết các hợp đồng, hợp tác song phương, hiện thực hóa tinh thần Chương trình của Đảng ủy Khối nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ khối. Đây là chủ trương đúng đắn, nhằm cụ thể hóa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phù hợp với xu hướng phát triển của các doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế cũng như góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid- 19 như trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên,chương trình đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các đơn vị trong khối đã được triển khai xong hoạt động này vẫn còn mang tính đơn lẻ, chưa thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia; số lượng kết nối, hợp tác chưa nhiều, lĩnh vực, ngành nghề chưa toàn diện, giá trị thấp,  chưa khai thác được tiềm năng, lợi thế của các đơn vị trong Khối.

Việc sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của nhau chủ yếu vẫn theo quy luật cung cầu, thiếu kế hoạch và sự điều phối thống nhất. Hơn nữa, việc liên kết tác chủ yếu mới chỉ dừng lại ở doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp thương mại, số lượng hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất với nhau để mua nguyên liệu đầu vào, thành phẩm đầu ra còn rất ít, chưa hình thành các liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất còn hạn chế.

Để hoạt động thiết thực, hiệu quả, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong vai trò cầu nối, tổ chức các diễn đàn, hội thảo chuyên đề, các hình thức giao lưu, liên kết, hợp tác giữa các đơn vị. Nâng cao và bổ sung nội dung trong trang Website Đảng bộ Khối và Hiệp hội doanh nghiệp  phục vụ công tác lãnh đạo, tạo kênh thông tin rộng rãi để các đơn vị giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong việc liên doanh, liên kết với nhau để thỏa thuận hợp tác cụ thể, lâu dài; thực hiện liên kết, ký kết hợp tác trên các nội dung thuộc lĩnh vực hoạt động của từng thành viên.

Các đơn vị trong khối tiếp tục đẩy mạnh đầu tư liên doanh, liên kết phát triển sản phẩm công nghệ cao; đổi mới, ứng dụng khoa học; nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh. Tập trung phục hồi và phát triển mới chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; đảm bảo đủ lực lượng lao động khi bước vào giai đoạn tăng cường sản xuất kinh doanh; đa dạng hóa, tránh phụ thuộc vào một thị trường xuất khẩu và nhập khẩu,  đẩy mạnh xuất khẩu.

Phát động phong trào tiết kiệm, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, tự giác thay đổi nhận thức và hành vi trong mua sắm tài sản công, sinh hoạt và tiêu dùng hàng ngày, ưu tiên sử dụng các loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ có chất lượng do các doanh nghiệp, đơn vị trong doanh nghiệp, trong khối góp phần làm cho Chương trình thực sự thiết thực và hiệu quả.

Đức Nguyễn