footer

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

(Tầng 3 – Trụ sở Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái)

Điện thoại: 02163 501 586 – Email: hhdn@gmail.com

Website: hhdn.yenbai.vn