Doanh nghiệp Yên Bái Chủ động, sáng tạo, vượt khó, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh

Năm 2020, đại dịch Covid-19  đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đa số các doanh nghiệp phải dừng hẳn hoặc dừng một phần sản xuất do thiếu nguyên vật liệu, thiếu vốn, thiếu lao động và thị trường. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái nói chung các doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối, doanh nghiệp trong Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả tích cực. Hiệp hội đã chủ động, sáng tạo, vượt khó đi lên, xứng đáng là tổ chức nghề nghiệp hợp tác, tin cậy và có trách nhiệm đối với cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển Kinh tế – Xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

doanhnghiep1

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2020- 2021

Là cầu nối giữa doanh nghiệp với các địa phương, các cơ quan quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, một mặt, tích cực nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh hoàn thiện cơ chế chính sách, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng: Thông thoáng, cởi mở, bình đẳng, minh bạch và cộng đồng trách nhiệm với tâm thế Chính quyền phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp. Mặt khác, chủ động và tích cực cung cấp thông tin, tham gia xây dựng, phổ biến, hướng dẫn hội viên thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, các Chỉ thị, Quy định, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh để phổ biến tới toàn thể hội viên.

Do tình hình dịch COVID – 19 tại nhiều nước vẫn còn diễn biến phức tạp nên lĩnh vực xuất nhập khẩu vẫn còn bị hạn chế lưu thông, nhu cầu hàng hóa giảm, các chính sách thương mại được kiểm soát và áp đặt chặt chẽ hơn, vấn đề thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh, thiếu lao động, thị trường … gặp khó khăn; song với những giải pháp phù hợp của tỉnh trong điều hành phát triển kinh tế thích ứng với tình hình của dịch bệnh, đồng thời với sự quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần không nhỏ vào 32 chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020, hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng  chống dịch vừa phát triển kinh tế. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực  khắc phục khó khăn, các doanh nghiệp Yên Bái đã cơ bản ổn định lại tình hình sản xuất- kinh doanh. Các doanh nghiệp trong khối Sản xuất công nghiệp, Thương mại –  Dịch vụ đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ phía Chính phủ và của Tỉnh nên hoạt động sản xuất, kinh doanh đã từng bước ổn định và hiệu quả, công ăn việc làm và thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện và nâng lên.

doanhnghiep2

Chương trình cafe doanh nhân góp phần nằm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

Kết quả nổi bật là trong năm 2020, cộng đồng doanh nghiệp đã nộp ngân sách đạt 1.260 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nộp trên 600 tỷ đồng. Tiêu biểu như: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, Công ty cổ phần Thủy điện Văn Chấn; Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình, Công ty Điện lực Yên Bái, Công ty Xăng dầu Yên Bái, Công ty TNHH Đá Cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty cổ phần  Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, Chi nhánh Viettel Yên Bái … giải quyết việc làm cho trên 1 vạn lao động trong biên chế với mức thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội tại Tỉnh nhà.

Trong năm 2020, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh còn phối hợp với Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các sở,  ngành tuyên truyền phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của  Trung ương, của Tỉnh nhằm định hướng chiến lược phát triển  kinh tế- xã hội tỉnh Yên Bái trước mắt cũng như lâu dài, trong đó: Xác định vai trò, vị trí của doanh nghiệp; Quan tâm hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp; nghiêm túc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, của Tỉnh về phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID -19, của thiên tai…; đồng thời cung cấp thông tin và hỗ trợ, tư vấn pháp lý tất cả các vấn đề có liên quan đến mọi hoạt động  sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là: Về cơ chế chính sách của Nhà nước, cũng như cập nhật thông tin kiến thức dành cho lãnh đạo quản lý cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trong đó có phổ biến Luật doanh nghiệp, Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội… hay “Những điểm mới, nội dung cốt lõi trong Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Quan hệ thương mại Mỹ – Trung ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu và Việt Nam”.

Đặc biệt, Hiệp hội cũng là nơi tập hợp ý kiến của doanh nghiệp, góp ý hoàn thiện cơ chế chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh; trong đó tập trung vào các vấn đề về lao động và BHXH; Cải cách thủ tục thu mua nguyên, nhiên liệu lâm nông sản có nguồn gốc từ rừng trồng. Từ đó, tham gia và đề xuất ý kiến với Tỉnh, với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam… để nghiên cứu và điều chỉnh chính sách phù hợp. Các ý kiến đề xuất, kiến nghị khác của doanh nghiệp như: Về vấn đề mặt bằng cho  sản xuất- kinh doanh, thanh tra, kiểm tra, môi trường, xúc tiến thương mại và đề nghị Chính phủ hỗ trợ giảm lãi xuất, giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm BHXH sau đại dịch COVID – 19… đã được Hiệp hội doanh nghiệp cập nhật, phản ánh kịp thời làm cơ sở để Tỉnh nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách của Tỉnh cho doanh nghiệp cũng như đề xuất với Chính phủ sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp. Trong năm 2020, lãnh đạo Hiệp hội và đông đảo doanh nghiệp đã tham dự các cuộc họp có chủ đề về Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như: Gặp mặt đầu xuân tại Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình; Hội nghị chuyên đề về ảnh hưởng của dịch COVID – 19 do Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì; Các hội nghị chuyên đề về: Hỗ trợ giảm lãi xuất ngân hàng tại Ngân hàng nhà nước – Chi nhánh Yên Bái, Hội nghị về xuất nhập khẩu và hỗ trợ xúc tiến thương mại tại Sở Công thương. Đặc biệt, tham dự các Hội nghị trực tuyến do VCCI, HHDN nhỏ và vừa Việt Nam, Bộ Công thương tổ chức. Tại các hội nghị, HHDN đều chuyển tải những vướng mắc, khó khăn, những đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp Yên Bái với Ban tổ chức hội nghị để có cơ sở nghiên cứu, giải quyết, tháo gỡ cho các doanh nghiệp.

doanhnghiep3

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị nắm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Khối lâm, nông nghiệp

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh, các địa phương tổ chức 5 buổi Cà phê doanh nhân định kỳ với chủ đề “tỉnh Yên Bái đồng hành cùng doanh nghiệp”. Tổ chức gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp tại Công ty TNHH VIETNAM POLIMER INDUSTRIES; Giải thể thao và các hoạt động chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10; Hội nghị giao ban các chi, đảng bộ trực thuộc. Kết nối, giao lưu, học hỏi, hợp tác, động viên, chia sẻ và gắn kết các doanh nghiệp thành viên trong HHDN nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nói chung. Năm 2020, với sự nỗ lực của hiệp hội và các Hội thành viên đã tổ chức đoàn tham quan học tập kinh nghiệm các doanh nghiệp trực thuộc HHDN các tỉnh Quảng Ninh và Vĩnh Phúc, nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội trong thời gian tới.  Thông qua chuyến công tác tìm hiểu thực tế này, sẽ là kinh nghiệm quý trong đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt, tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Với vai trò hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững cũng như nâng cao trách nhiệm xã hội, Hiệp hội đã tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin nội bộ cộng đồng doanh nghiệp trong Hiệp hội, trong Tỉnh và các tỉnh bạn (Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Lạng sơn…). Phối hợp với Sở Công thương, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh tổ chức trưng bày, giới thiệu và ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm trong khối và ngoài tỉnh đối với các sản phẩm thế mạnh của Yên Bái như: Sản phẩm từ gỗ, nhựa trang trí nội thất,chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng và các sản phẩm lâm nông sản (cây, củ, quả…).

Tổ chức nắm tình hình tư tưởng và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên; Thăm và chúc tết doanh nghiệp trong dịp Tết nguyên đán 2020; chúc mừng các nữ doanh nhân nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Kịp thời động viên, chia sẻ thiệt hại bão lũ với người dân Miền trung; Chăm lo đời sống, tinh thần, tổ chức thăm hỏi khi hội viên gặp khó khăn trong sản xuất hay đau ốm, tai nạn, hiếu, hỷ… đáp ứng tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của các hội viên trong Hiệp hội.

Hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội do các cấp, các ngành tổ chức như: Ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ khuyến học, Quỹ Xuân ấm áp, Quỹ vì người nghèo; Quyên góp, ủng hộ, từ thiện, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ Hội người mù; tham gia chương trình hỗ trợ phòng, chống dịch COVID – 19 và đóng góp xây dựng nông thôn mớivới tổng giá trị trên30 tỷ đồng. Ngoài ra, Hiệp hội doanh nghiệp đã ủng hộ 349 triệu đồng cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn do đại dịch COVID – 19; Trong đó: 249 triệu đồng ủng hộ các doanh nghiệp trực thuộc và 100 triệu đồng hỗ trợ thông qua Mặt trận Tổ quốc Tỉnh; Ủng hộ lũ lụt miền Trung; Ủng hộ xây dựng giao thông nông thôn của Huyện Yên Bình; Hỗ trợ xây nhà cho 2 hộ nghèo tại Huyện Yên Bình và Trấn Yên và Ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Hội người mù. Đồng thời tham mưu với các ngành chức năng và Ban thi đua Tỉnh đề xuất với  Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng 8 tập thể và 7  cá nhân có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Tỉnh; đề xuất khen thưởng cho các doanh nghiệp tiêu biểu trong các lĩnh vực: Thuế; BHXH; Khoa học công nghệ…

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái, cộng đồng doanh nghiệp nói chung và Hiệp hội Doanh nghiệp nói riêng sẽ tiếp tục đồng hành với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; trong đó sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện chính trị của Trung ương, của Tỉnh, của Hiệp hội; Đặc biệt, tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp Tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, đổi mới tổ chức, quản lý và điều hành Hiệp hội, đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp hội viên, góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Yên Bái. Đồng thời cập nhật, phổ biến, cung cấp thông tin, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về chủ trương của Đảng, pháp luật, cơ chế chính sách của Nhà nước, của Tỉnh đối với doanh nghiệp. Chú trọng công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp.Nắm tình hình tư tưởng và hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp trực thuộc. Tiếp nhận các ý kiến, đề xuất của các doanh nghiệp. Phản ánh trung thực và kịp thời tới các cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp một cách hiệu quả.Phối hợp với Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của Tỉnh, Hội nghị chuyên đề và Chương trình an sinh xã hội.Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Tổng kết, đánh giá, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng và nhân rộngcác điển hình tiên tiến có đóng góp tích cực cho hoạt động của HHDN. Làm tốt công tác an sinh xã hội, thăm và tặng quà công nhân lao động nghèo của các doanh nghiệp trực thuộc.Cải cách công tác tổ chức của các Hội trong Hiệp hội. Tăng cường công tác phát triển hội viên. Nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động của Ban Chấp hành, Thường trực Hiệp hội theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

Đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Chính phủ trên cơ sở vận dụng linh hoạt và hiệu quả tại tỉnh nhà. Cải thiện mạnh mẽ cơ chế chính sách, các thủ tục hành chính đối với lĩnh vực: Đất đai; thanh tra, kiểm tra; môi trường; thủ tục thu mua nguyên liệu Lâm, nông sản có nguồn gốc từ rừng trồng. Chế biến và tiêu thụ sản phẩm; cấp các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu, hải quan, hỗ trợ xúc tiến thương mại … Đặc biệt, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện, cởi mở, minh bạch, chia sẻ, trách nhiệm và hiệu quả với tâm thế: Chính quyền phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp; Đề nghị nghiên cứu, xem xét có chính sách ưu đãi giảm sâu hơn nữa về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và có cơ chế chính sách về BHXH để d oanh nghiệp khắc phục khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch COVID – 19. Điều chỉnh và sửa đổi: Thủ tục thu mua nguyên, nhiên liệu lâm nông sản có nguồn gốc từ rừng trồng; vấn đề BHXH theo mùa vụ…

Môi trường đầu tư  thông thoáng, cởi mở, bình đẳng và minh bạch của tỉnh Yên Bái sẽ là những động lực quan trọng, củng cố niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp phát huy những thành quả đạt được trong năm 2020, tiếp tục vươn lên gặt hái nhiều thành công trong năm 2021, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái./.

Đức Phương