Doanh nghiệp tư nhân SX đãu Thanh Hương

Tổ 49 – Phường Yên Ninh – TP Yên Bái .

0913.368.674.