Doanh nghiệp tư nhân Hải Cường

Quốc lộ 70 – Xã Tân Nguyên – Huyện Yên Bình .

0293843078.