Đảng ủy Khối tổ chức thí điểm triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử” tại 04 tổ chức Đảng trực thuộc

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 51- NQ/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 61 KH/TU, ngày 2202/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc triển khai thí điểm sử dụng ứng dụng nền tàng số  “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” trên địa bàn tỉnh. Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai thí điểm tại 4 tổ chức đảng gồm: Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông; Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng bộ Viễn thông tỉnh Yên Bái.

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức sinh hoạt chuyên đề triển khai sổ tay đảng viên diện tử tỉnh Yên Bái

Phần mềm này sẽ cung cấp thông tin các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của cấp ủy đảng cấp trên; cung cấp các tính năng hỗ trợ sinh hoạt đảng bộ, chi bộ; hỗ trợ tìm kiếm văn bản; giúp cấp ủy đảng cơ sở tiếp nhận và phản hồi các câu hỏi, ý kiến của đảng viên; hỗ trợ ra thông báo gửi đến đảng viên trong thời gian nhanh nhất; tổ chức họp chi bộ theo hình thức trực tuyến.

Việc triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử” góp phần giúp Đảng ủy Khối đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Sau khi triển khai thí điểm “Sổ tay đảng viên điện tử” sẽ được rút kinh nghiệm để triển khai rộng rãi đến các chi, đảng bộ trong Khối CQ&DN tỉnh. Qua đó góp phần từng bước thực hiện số hóa về nghiệp vụ công tác Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên theo chủ trương Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ  2020- 2025.

Đức Nguyễn