ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025, với khối lượng công việc triển khai đầu nhiệm kỳ là khá lớn, nhất là trong bối cảnh chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Song, với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nhanh chóng, khẩn trương bắt tay thực hiện ngay nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021 và nhiệm kỳ 2020-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn.

Đ/c Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng Thường trực Đảng ủy Khối thăm và làm việc tại Đảng bộ Bưu điện tỉnh

Đảng ủy Khối đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đã tập trung tuyền truyền, triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; xây dựng, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và chương trình công tác của cấp ủy; lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình kế hoạch một cách đồng bộ, quyết liệt, trên cơ sở bám sát Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Khối.

Tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; cho chủ trương, chỉ đạo xây dựng và ban hành các nghị quyết, đề án, chính sách của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy, tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý quan trọng, sớm đưa nghị quyết, chính sách vào cuộc sống. 

Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đã chủ động, quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; nổi bật là một số chỉ tiêu đảm bảo tiến độ và đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ (Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, bằng 49,5% kế hoạch, tăng 16,5% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu bằng 44,5% kế hoạch, tăng 45% so với cùng kỳ; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.564,6 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ; trong đóthu ngân sách nhà nước trên địa bàn bằng 41% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ; giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đạt 56,6% kế hoạch vốn giao; phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác…).

Đ/c Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Khối thăm và làm việc tại Đảng bộ Công ty cổ phần lâm nông sản xuất khẩu Yên Bái

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư; hỗ trợ thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển các thành phần kinh tế; nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021; trọng tâm là đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng, vốn, thuế. Duy trì hiệu quả Chương trình “Ngày thứ 7 cùng doanh nghiệp và dân” và chương trình “Cà phê doanh nhân” và  triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Văn hóa – xã hội được quan tâm chăm lo, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu chu đáo, an toàn, vui tươi, tiết kiệm, đặc biệt quan tâm chăm lo tết cho người nghèo, hộ gia đình chính sách, lần đầu tiên tỉnh thực hiện tặng quà đến toàn bộ hộ nghèo trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán với gần 16.500 hộ. Giáo dục, đào tạo nghề đạt kết quả tích cực; công tác giảm nghèo tiếp tục được thực hiện đồng bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tổ chức thành công toàn diện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua nghe báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng bộ Khối và theo dõi tôi nhận thấy,  trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đã xây dựng kế hoạch, lãnh đạo triển khai nhiệm vụ năm 2021 theo 18-CTr/TU, ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy với 10 chỉ tiêu chủ yếu để lãnh đạo, tổ chức thực hiện.

Đã cụ thể hóa 03 đột phá chiến lược và 5 nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bằng các giải pháp cụ thể, tạo sự chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt là đột phá về thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tham gia thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh và đột phá  trong việc phối hợp chặt chẽ, đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp bằng các Chương trình hành động, kế hoạch và Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Đ/c cao Xuân Chiểu, Phó bí thư Đảng ủy Khối thăm và tặng quà cho Thương, bệnh binh nhân kỳ niệm ngày Thương binh- Liệt sỹ  năm 2021

Trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo theo hướng yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ chính trị, định kỳ theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện và đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện hàng năm của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Qua đó, các tổ chức đảng trong khối đã nỗ lực vượt nhiều khó khăn, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng (Các chi, đảng bộ khối ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện và cơ bản hoàn thành hoàn thành 433 nhiệm vụ (bằng 30 % kế hoạch năm); lãnh đạo 1.007 nhiệm vụ đang thực hiện đạt trên 50%  nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao, ngành dọc cấp trên giao và do đơn vị tự xác định ).

Các chi, đảng bộ khối doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép” vừa sản xuất, kinh doanh vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19;chủ động liên doanh, liên kết, tìm kiếm, mở rộng thị trường, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ qua đó, kết quả sản xuất, kinh doanh cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. (Trong 06 tháng, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt trên 4.866 tỷ đồng, bằng 57,7% so với kế hoạch; xuất khẩu đạt trên 55,4 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 219 tỷ đồng, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2020; nộp bảo hiểm xã hội đạt trên 47,8 tỷ đồng, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2020; thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 10,3 triệu đồng/tháng).

Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực, nổi bật là thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, triển khai nghị quyết bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với đặc thù hoạt động của Đảng bộ Khối. ( Tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến 51 điểm cầu; tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Khối và Đại hội lần thứ XIII của Đảng). Xây dựng, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và chương trình công tác của cấp ủy; lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình kế hoạch một cách đồng bộ, quyết liệt, trên cơ sở bám sát Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp .Thực hiện tốt các biện pháp nhằm cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ gắn với lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thường xuyên coi trọng nâng cao chất lượng đảng viên, đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới bảo đảm cả về số lượng và chất lượng; chú trọng phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Xây dựng kế hoạch, các báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm đúng theo các quy định của Trung ương, của tỉnh .Tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 04 tổ chức cơ sở đảng và 17 đảng viên là cấp ủy viên, trong đó giám sát 03 cuộc; kiểm tra 01 cuộc (đạt 50% chương trình năm 2021 đề ra). Thi hành kỷ luật trong đảng 01 trường hợp.Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định .

Hoàn thànhcơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng đã đề ra trong 6 tháng đầu năm 2021, trong đó chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đạt  57% kế hoạch. Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Trong những tháng còn lại năm 2021, dự báo sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 vẫn tác động đến phát triển kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi Đảng bộ Khối phải tiếp tục phát huy đoàn kết, bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, bắt kịp được xu thế phát triển mới để chủ động, tích cực tham mưu cho tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đề ra. Để thực hiện được các nhiệm vụ nêu trên, tôi xin gợi ý một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm để các đồng chí quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm tới:

Một là: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; trọng tâm là, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ chưa đạt tiến độ hoặc các nhiệm vụ khó để đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện mục tiêu đề ra. Bám sát phương châm hành động “Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”, phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp lãnh đạo, thay đổi nhận thức, tư duy, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác; phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, quyết tâm thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 Hai là, Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc phổ biến, quán triệt, học tập, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng, hiệu quả.Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và các quy định về xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2021 (bổ sung) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ba là, thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên, nhất là trong khu vực doanh nghiệp; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật, bổ sung kiến thức về chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý, kỹ năng, nghiệp vụ. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ gắn với gắn với giải quyết hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chấp hành chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác đảng vụ; về chức trách nhiệm vụ của người đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tập thể lãnh đạo; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục những sai phạm.

Năm là, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đặc biệt là công tác “Dân vận chính quyền” và xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo và tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đức Nguyễn