Đảng bộ Công ty Xăng dầu Yên Bái khắc phục khó khăn, xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Đảng bộ Công ty Xăng Dầu có 62 đảng viên, với 03 chi bộ trực thuộc gồm 4 phòng chức năng và 33 Cửa hàng trực thuộc với 147 cán bộ, công nhân viên và người lao động. Đảng bộ Công ty với  nhiệm vụ kinh doanh xăng dầu, Gas, dầu mỡ nhờn và các sản phẩm dịch vụ trong ngành (Sơn, nước giặt, Bảo hiểm…).

đồng chí Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp nhằm ứng phó, khắc phục mọi khó khăn do dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp; nguồn hàng xăng dầu khan hiếm do giá xăng dầu thế giới liên tục giảm; mức cạnh tranh trong việc đầu tư phát triển mạng lưới giữa các doanh nghiệp tư nhân ngày càng gay gắt… tuy nhiên trên cơ sở bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và định hướng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Đảng ủy Công ty đã linh hoạt, sáng tạo, đổi mới lãnh đạo, phát huy đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm, nỗ lực của từng cán bộ, đảng viên, người lao động vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Cùng với đó, Đảng ủy Công ty đã quan tâm đổi mới quản trị, điều hành doanh nghiệp; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật và đổi mới công nghệ; tăng cường đầu tư phát triển mạng lưới bán lẻ, đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ và thương hiệu Petrolimex, giữ vững ổn định và phát triển thị trường, kinh doanh an toàn có hiệu quả; thực hiện tốt công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường; đảm bảo đủ việc làm thường xuyên ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động, chăm lo đời sống mọi mặt cho cán bộ, công nhân viên lao động. Trong 9 tháng đầu năm 2020,  doanh thu đạt trên 383.475 triệu đồng, đạt 77% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước 128.627 triệu đồng, đạt 81% kế hoạch và đạt 106% so với cùng kỳ; nộp bào hiểm xã hội đạt 2.587 triệu đồng, thu nhập bình quân đạt trên 10 triệu đồng/ người/tháng.

Thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, Đảng ủy Công ty tham gia với Ban giám đốc thường xuyên củng cố kiện toàn lực lượng tự vệ Công ty đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; Thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện quân sự hàng năm cho lực lượng tự vệ Công ty đạt kết quả cao; quản lý tốt lực lượng dự bị động viên, công dân trong độ tuổi nhập ngũ, vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật; xây dựng kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, xây dựng điều chỉnh kế hoạch mở rộng lực lượng tự vệ trong tình hình chiến tranh, trong tình huống khẩn cấp theo đúng quy định. Thường xuyên giáo dục cho cán bộ, công nhân viên và người lao động nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực như: xây dựng nhà đại đoàn kết, xây nhà ở bán trú cho trường trung học cơ sở xã Minh An, ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ… với tổng kinh phí từ  năm 2015 đến nay là trên 4,9 tỷ đồng, trong đó: Quỹ phúc lợi của doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên đóng góp là 470 triệu đồng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là 4,44 tỷ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm 2020 là 143.800.000đồng.

Song song với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy công ty luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đã thực hiện tốt việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức phù hợp. Lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty Xăng dầu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Sau đại hội đã xây dựng chương trình công tác, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và năm 2020; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy.

Công ty Xăng Dầu yên Bái khai trương của hàng Xăng Dầu số 32

Đặc biệt, Đảng ủy Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện quy chế làm việc và duy trì chế độ sinh hoạt đảng. Đã vận dụng lồng ghép một số cuộc họp chuyên môn với sinh hoạt đảng để bảo đảm thời gian thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, song vẫn giữ được nguyên tắc của công tác lãnh đạo và sinh hoạt đảng. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ có tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được phân công, thực hiện đúng chính sách pháp luật của nhà nước, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ và các chi bộ thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai công tác kinh doanh, trên cơ sở xây dựng cơ chế chính sách được dự thảo và đưa ra thảo luận lấy ý kiến thống nhất chung để triển khai thực hiện, trong quá trình triển khai thực hiện thường xuyên xem xét, điều chỉnh cơ chế chính sách cho phù hợp đối với từng đơn vị và theo từng thời điểm cụ thể.  

Với kết quả đã đạt được, trong những năm qua, Đảng bộ bộ Công ty đều được công nhận Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh” và được Đảng ủy Khối khen thưởng; từ năm 2016 đến nay,  được Bộ công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bài và Tập đoàn khen thưởng cho 25 tập thể và 34 cá nhân.

Đức Phương