Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh

Đảng bộ Công ty Điện lực Yên hiện có gần 240 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ. Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái, Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty đã luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh.

dangboctydienluc1

Thường trực Đảng ủy tham quan Trung tâm Điều kiển xa

Trong năm qua, Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nghiên cứu, nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bám sát thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty, góp phần đắc lực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đặc biệt, trước những thuận lợi và cơ hội mới về vị trí địa lý và nền công nghiệp trong tỉnh đang phát triển mạnh, Công ty đã tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của Tập đoàn, Tổng công ty và tỉnh Yên Bái, tham mưu với các cấp thực hiện kế hoạch đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chủ động đề xuất xây dựng thêm cơ sở hạ tầng lưới điện đáp ứng kịp thời nhu cầu điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh.

Cùng với việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng mạng lưới, Công ty Điện lực Yên Bái còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực, phát triển  khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tích cực tham gia các  phong trào và hoạt động xã hội vì cộng đồng.

Công ty đã chú trọng đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống lưới điện truyền tải 110kV và các TBA. Trong thời gian qua xây dựng và đưa vào vận hành 2 TBA 110kV Ba khe và Yên Bái 2; đang xây dựng TBA 110kV Văn Yên, dự kiến đóng điện vào quý 3/2020.Hiên nay, Công ty đang trình Tổng công ty Điện lực miền Bắc dự án đầu tư xây dựng 03 TBA 110kV (TBA 110kV Yên Thế, Âu Lâu, Bảo Hưng); nâng cấp đường dây 110kV Nghĩa Lộ; Các dự án đầu tư chống quá tải lưới điện thành phố và các huyện, thị bao gồm đường dây trung áp, các trạm biến áp phân phối, đường dây hạ áp đã và đang được triển khai đáp ứng việc nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục. Lưới điện hạ áp nông thôn cũng luôn được quan tâm đầu tư, cải tạo nâng cấp. Đến nay đã có 150/150 xã có lưới điện quốc gia đạt 100%, số hộ dân nông thôn tại 9 huyện, thị, thành phố có điện đạt 97,17%; hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện tại các xã được đầu tư nâng cấp, cải tạo đảm bảo các tiêu chuẩn quy định về kỹ thuật cũng như an toàn vận hành.

dangboctydienluc2

Chi bộ kỹ thuật- Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ

Công tác cải cách hành chính được thực hiện hiệu quả, đã triển khai cung cấp dịch vụ điện ra Trung tâm Hành chính công của tỉnh và các huyện, thị và thành phố Yên Bái, đảm bảo tiếp nhận các yêu cầu về dịch vụ điện. Đã triển khai cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng, đáp ứng kịp thời kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng và cộng đồng. Việc thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đã được công ty đẩy mạnh.

Công tác ứng dụng Khoa học – Công nghệ vào sản xuất được tăng cường, đã áp dụng nhiều giải pháp công nghệ trong sản xuất kinh doanh như: Xây dựng Trung tâm điều khiển xa, giúp việc thao tác đóng cắt trong các TBA 110kV, các thiết bị trên đường dây trung áp thực hiện từ một trung tâm duy nhất. Từ đó giảm bớt công sức lao động, nhanh chóng thao tác chuyển đổi trong vận hành và xử lý sự cố, giúp nâng cao độ ổn định cung cấp điện; lắp đặt các thiết bị cảnh báo sự cố tự động, các máy cắt điện tử động đóng lại trên đường dây trung áp. Do đó việc cô lập, phân tích sự cố được nhanh chóng và chính xác….

dangboctydienluc3

        Đảm bảo khắc phục nhanh sự cố nhanh chóng cấp điện phục vụ nhân dân sau bão lũ

 Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh, thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên tham gia, có nhiều sáng kiến tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh và đạt giải: Gồm 04 giải nhì, 04 giải khuyến tại hội thi lần thứ VII, VIII. Hội đồng Khoa Học Công nghệ Công ty Điện lực Yên Bái đã công nhận 58 giải pháp hợp lý hóa sản xuất, 74 giải pháp sáng kiến, 09 giải pháp được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc công nhận.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Công ty xác định nhiệm vụ đó là lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong công ty luôn đoàn kết và chủ động trước mọi khó khăn; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, phát triển  khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, không ngừng thi đua lao động sáng tạo, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tích cực tham gia các  phong trào và hoạt động xã hội vì cộng đồng,  phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cũng như mọi chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mà Tỉnh và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao.

Đức Nguyễn