Đảng bộ Công ty cổ phần xây dựng giao thông Học tập và làm theo lời Bác từ mô hình sản xuất kinh doanh giỏi

Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái được thành lập ngày 29/03/1965, sau nhiều lần sáp nhập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nay là Công ty cổ phần 100% vốn của các cổ đông.  Hiện nay, Đảng bộ có 5 chi bộ với  trên 40 đảng viên với  trên 140 lao động. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã có bề dầy thành tích và trưởng thành về nhiều mặt, trở thành đơn vị hàng đầu của ngành giao thông tỉnh Yên Bái nhiều năm nay.

          Với chức năng chính là xây dựng các công trình: Giao thông – thuỷ lợi – thuỷ điện dân dụng; khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; san tạo mặt bằng; thiết kế công trình cầu đường bộ; bảo trì đường bộ Trung ương và địa phương, hệ thống công trình chỉ dẫn, báo hiệu trật tự an toàn giao thông và sản xuất bê tông tươi thương phẩm… Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty đã đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của Công ty. 

Hàng năm, Đảng ủy Công ty đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên và người lao động được học tập đầy đủ các chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối doanh nghệp tỉnh, chủ động xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, gương điển hình tiên tiến của các đơn vị bạn, tạo sức lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, một trong những mô hình nổi bất nhất là đã xây dựng “Mô hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh”.

Điểm nổi bật trong thực hiện mô hình là các cán bộ chủ chốt phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ công việc được giao. Hằng tháng, hàng quý phải xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể đồng thời chỉ đạo sâu sát trong việc thực hiện tại đơn vị, bộ phận được giao; thường xuyên xây dựng, rà soát các định mức, chính sách phù hợp kịp thời theo từng thời điểm phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy điều hành Công ty, định hướng chỉ đạo các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính; sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự tại các đơn vị, tập trung cho công tác thị trường, khuyến khích phát huy sáng kiến trong tập thể người lao động.

Tổ chức điều hành bộ máy quản lý hoạt động theo đúng quy trình quản lý kinh tế, thực hiện sản xuất kinh doanh theo hành lang pháp lý, từ quản lý tập trung có bao cấp chuyển sang công tác giao khoán cho các đơn vị, xí nghiệp, công trường, ban điều hành, đổi mới công nghệ trong sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác đá, đổ cấu kiện bê tông… từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đối với các phòng nghiệp vụ, cán bộ quản lý thực hiện việc khoán quỹ lương trên cơ sở công việc hoàn thành. Trong công tác quản trị hành chính thực hiện khoán văn phòng phẩm, điện thoại, điện thắp sáng…khuyến khích các phòng, cá nhân người lao động thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhưng vẫn đảm bảo về kỹ, mỹ thuật và chất lượng công việc, có khen thưởng kỷ luật rõ ràng.

Chủ động tổ chức đào tạo cho cán bộ về kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp, nâng cao tay nghề từ công tác xây dựng kế hoạch, mục tiêu, định mức kinh tế kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện. Đưa ra các mục tiêu mang tính chiến lược, kiện toàn công tác tổ chức đối với đội ngũ cán bộ quản lý, động viên và tạo môi trường làm việc thông thoáng cho cán bộ công nhân viên để mọi người lao động yên tâm, phấn khởi, gắn bó làm việc lâu dài với doanh nghiệp.

Xây dựng và đưa ra nhiều biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, phân công lao động hợp lý, phân cấp, phân quyền cho các đơn vị, phòng ban chuyên môn, khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật, vì vậy nhiều năm qua đã có rất nhiều sáng kiến và giải pháp tiết kiệm như: Chi bộ Tổ chức- Hành chính tiết kiệm điện thắp sáng, sử dụng bóng đèn LED có công suất thấp và giảm điện năng tiêu thụ, tiết kiệm văn phòng phẩm, tiết kiệm nước sinh hoạt, sử dụng in giấy 2 mặt cho công tác nội bộ….; Xí nghiệp cơ giới có sáng kiến cải tiến máy móc, thiết bị, áp dụng công nghệ mới trong SXKD, chế tạo xe nâng giá đỡ súng bắn lốp ô tô thay cho làm thủ công, đã tiết kiệm được nguyên vật liệu, sức lao động, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh; Xí nghiệp Bê tông nhựa có sáng kiến cải tiến, áp dụng công nghệ mới trong dây chuyền dải thảm Apphan bê tông nhựa nóng, giảm chi phí gián tiếp và giải phóng sức lao động cho công nhân, tiết kiệm tài chính cho doanh nghiệp. Ngoài ra còn rất nhiều những giải pháp và sáng kiến cải tiến kỹ thuật khác, nhờ đó hàng năm Công ty đã tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng chi phí và nâng cao được thu nhập cho đội ngũ CBCNV.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định của pháp luật, hàng năm phát động trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường Xanh – Sạch – Đẹp.

Nhờ thực hiện “Mô hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh” với các giải pháp phù hợp mà kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm đã tăng trưởng đáng kể, luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch hằng năm của Nghị quyết Đại hội cổ đông đặt ra, doanh thu năm 2020 dự kiến đạt trên 200 170 tỷ đồng tăng gần 2 lần so với năm 2013; thu nhập bình quân gần 8 triệu đồng/ người/tháng; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động như nộp tiền BHXH đầy đủ theo tháng, 100% CBCNV được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, thanh toán kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản cho CBCNV

Với kết quả và thành tích đã đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, doanh nghiệp đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của Sở Giao thông vận tải, của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, năm 2017 được nhận cúp “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Yên Bái“. Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Khối doanh nghiệp công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và khen thưởng có thành tích xuất sắc trong xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019./.

Đức Phương