Đảng bộ Bưu điện tỉnh Yên Bái Mở rộng thị trường, tạo việc làm mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Đảng bộ Bưu điện tỉnh Yên Bái là tổ chức cơ sở Đảng doanh nghiệp Trung ương đóng tại địa phương trực thuộc Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đảm bảo thông tin bưu chính thông suốt phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc phát triển kinh tế, chính trị xã hội và an ninh quốc phòng tại địa phương, đồng thời quản lý vận hành, khai thác mạng lưới bưu chính công cộng, phục vụ bưu chính công ích, cung cấp các dịch vụ công và kinh doanh các dịch vụ trên 3 lĩnh vực: Bưu chính chuyển phát, tài chính Bưu chính và phân phối truyền thông, quảng cáo tại tỉnh Yên Bái.

buudien1

Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thăm và làm việc tại Đảng bộ Bưu điện tỉnh Yên Bái

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh lần thứ XIV, tập trung lãnh, chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung mở rộng thị trường, đa dạng các loại hình dịch vụ. Với lợi thế mạng lưới điểm phục vụ rộng khắp đến xã phường, lực lượng lao động đông, được đào tạo chuyên nghiệp, trang thiết bị được đầu tư, Bưu điện tỉnh đã nhanh chóng tối ưu hóa mạng lưới, ứng dụng CNTT để mở rộng dịch vụ.

buudien2

Nhân viên Bưu điện kiểm tra thực hiện dịch vụ chuyển, phát nhanh

Đã tham mưu cho UBND tỉnh cung cấp các dịch vụ hành chính công như tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ) tại các bưu cục, Bưu điện văn hóa xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người dân; mở bưu cục Hành chính công tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận dịch vụ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thay thế cán bộ một số sở, ngành tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công, thực hiện công tác luân chuyển hồ sơ, góp phần giảm tải công việc và giảm biên chế cho một số sở, ngành. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW khóa XII về xác định “Chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ Hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm”, Bưu điện tỉnh đã hợp tác với các sở, ngành triển khai cung cấp các dịch vụ công phục vụ nhân dân như: Hợp tác với BHXH cung cấp dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng; hợp tác với Sở Lao động Thương binh và Xã hội chi trả bảo trợ xã hội; hợp tác với Cục thuế thực hiện thu thuế hộ kinh doanh nộp thuế khoán; hợp tác với Công ty điện lực thu hộ tiền điện; hợp tác với Cục thống kê thực hiện thống kê giá tiêu dùng; hợp tác với Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng chi hộ tiền dịch vụ môi trường rừng; hợp tác với Công an tỉnh thu hộ tiền phạt vi phạm giao thông, cấp đổi hộ chiếu, chuyển phát chứng minh thư, nhập dữ liệu hộ dân cư; hợp tác với Sở Nội vụ thực hiện điều tra xã hội học…

buudien3

Nhân viên chuyển phát ngày càng được đào tạo chuyên nghiệp

Cùng với đó, các dịch vụ truyền thống cũng được đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh như ứng dụng công nghệ để phát triển dịch vụ chuyển phát hàng thương mại điện tử với sản lượng 200.000 bưu gửi/tháng, các dịch vụ tài chính như nhận gửi tiền tiết kiệm, chuyển tiền, tín dụng, điện hoa, bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, thu hộ các công ty tài chính, các hãng bảo hiểm…Với số lượng lớn các điểm giao dịch và nguồn khách hàng đông đảo, Bưu điện tỉnh đã triển khai cung cấp các sản phẩm hàng tiêu dùng, đặc biệt ưu tiên mặt hàng nội địa nhằm thực hiện cuộc vận động“ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, triển khai các điểm Bưu điện văn hóa xã đa dịch vụ nhằm thực hiện tiêu chí số 8 về Nông thôn mới.

Với việc mở rộng kinh doanh đa dịch vụ, trong nhiệm kỳ vừa qua doanh thu của Bưu điện tỉnh hàng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 32%, thu nhập của người lao động tăng trung bình 8 đến 10%, nộp ngân sách nhà nước  tăng trung bình 60%, các dịch vụ kinh doanh đã bù đắp được dịch vụ công ích, đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Với các dịch vụ ngày một nhiều, áp lực kinh doanh ngày càng lớn, bên cạnh các giải pháp thúc đẩy người lao động hăng say tích cực sản xuất kinh doanh, các giải pháp nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động được Đảng bộ chú trọng quan tâm như: Chỉ đạo Chuyên môn và các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều phong trào thi đua, tôn vinh tập thể và cá nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động tập thể như chương trình dã ngoại, teambuiding, các Hội thi, tổ chức thăm quan du lịch trong và ngoài nước, các phong trào văn hóa văn nghệ… tạo được sự gắn kết tập thể và tinh thần thoải mái, giúp người lao động tái tạo sức lao động, gắn bó với ngành. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được nâng cao.

Để triển khai có hiệu quả việc mở rộng thị trường, tạo việc làm mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, Đảng bộ Bưu điện tỉnh đề xuất cần tập trung vào một số giải pháp sau :

Một là, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp là phát triển kinh doanh góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đất nước, để người lao động hiểu về thời cơ cũng như thách thức của thời kỳ cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế và sẵn sàng tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, đoàn kết cùng toàn doanh nghiệp kinh doanh thắng lợi.

Hai là, bám sát các chương trình, nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tranh thủ sự tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành để mở rộng dịch vụ phù hợp với năng lực của đơn vị nhằm tạo thêm việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời phải cân đối, phân bổ nguồn lực trong đơn vị hợp lý để khi mở rộng các dịch vụ đảm bảo đủ nguồn lực, chất lượng dịch vụ cao, khả năng cạnh tranh tốt.

Ba là, Đảng bộ cần xây dựng nghị quyết, chương trình hành động từng tháng sát với tình hình thực tiễn của đơn vị với mục tiêu kinh doanh cụ thể, giải pháp hữu hiệu, không chung chung hình thức. Kế hoạch kinh doanh phải được phân kỳ rõ ràng và quyết liệt chỉ đạo thực hiệnbằng được mục tiêu phân kỳ, không để tình trạng kỳ sau phải gánh doanh thu cho kỳ trước.

Bốn là, phải quan tâm xây dựng đội ngũ, đào tạo chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng kinh doanh giúp người lao động đủ kiến thức để cùng một lúc cung cấp nhiều loại hình dịch vụ, rèn luyện để người lao động có ý chí vượt qua áp lực kinh doanh. Thường xuyên tổ chức các chương trình thi đua lao động sản xuất kinh doanh với các tiêu chí rõ ràng mang tính định lượng, sơ kết khen thưởng động viên kịp thời, tôn vinh những tập thể cá nhân tiêu biểu trong các phòng trào thi đua. Xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến, nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến để lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Năm là, phải quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Cải thiện điều kiện làm việc, tổ chức nhiều các hoạt động tập thể tạo tâm lý thoải mái cho người lao động nhằm vượt qua áp lực, xây dựng tập thể đồng lòng, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đức Nguyễn