Công văn số 665/SCT-TTKC&XTTM, ngày 19/4/2019 của Sở Công thương tỉnh Yên Bái về việc mời tham gia đoàn nghiên cứu khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại tại thị trường Đài Loan năm 2019. Đề nghị các đ/c Hội trưởng triển khai đến các hội viên trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

no-thumb