Công ty Xăng dầu Yên Bái

Số 61 – Đường Hoàng Hoa Thám – Phường Yên Ninh – TP Yên Bái.

0293.852.472 Fax 0293.851.005.