Công ty TNHH Nam Thái, TP YBái

Số 8 – Đường Thành Công – Phường Nguyễn Thái Học – TP Yên Bái.

0293867492.