Công ty TNHH một thành viên Quản lý xây dựng đường bộ 2 Yên Bái

Tổ 25 – Phường Nguyễn Phúc – TP Yên Bái.

0293816647.