Công ty CP Thuỷ điện Văn Chấn

Xã Sơn Thịnh – Văn Chấn.

0293887166.