Công ty CP Dược phẩm Yên Bái

Số 725 – Đường Yên Ninh – Phường Minh Tân – TP Yên Bái.

0293.852.523 Fax 0293.850.364.