Công ty cổ phần tư vấn thiết kế thủy lợi thủy điện Yên Bái

Tổ 26 – Đường Lý Tự Trọng – Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái.

0293851137.