Công ty cổ phần Minh Thành

Khu phố 2 – Xã Đồng Khê – Huyện Văn Chấn .

0293874702.