Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái

Số 279 – Đường Nguyễn Phúc –  Phường Nguyễn Phúc – TP Yên Bái .

0293862152.