Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Yên

Thôn Đắng Con – Xã Âu Lâu – TP Yên Bái.

0293713898.