Công ty cổ phần Đá trắng VINACONEX

Tổ 5 – TT Yên Bình – Huyện Yên Bình.

0293887790.