Công ty cổ phần Chè Văn Hưng

Quốc lộ 70 – Xã Thịnh Hưng – Huyện Yên Bình .

0293885170.