Công ty cổ phần Chè Trần Phú

TT Nông trường Trần Phú – Huyện Văn Chấn .

0293873234.