Công ty cổ phần chè Liên Sơn

TT nông trường Liên Sơn – Huyện Văn Chấn.

0293896060.